• Svenska

Om utlandet Polen

Arv i internationella situationer i Polen

Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället.

Den svenska myndighet som ansvarar för arvsfrågor är Skatteverket. Du hittar mer information på deras webbplats.

Vill du veta mer om reglerna kan du läsa regeringens proposition Arv i internationella situationer, Prop. 2014/15:105.

Skatteverkets webbplats

Ansök om europeiskt arvsintyg

Regeringens faktablad om arv i internationella situationer

Regeringens Proposition 2014/15:105 om arv i internationella situationer