• Svenska

Om utlandet Polen

Provisoriskt pass i Polen

Sveriges ambassad i Warszawa har bemyndigande att utfärda provisoriska pass.

Följande handlingar krävs vid ansökan om provisoriskt pass:

  • Blanketten Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap är obligatorisk för alla som söker pass och ID-kort utomlands och ska vara färdigt ifylld när man kommer till ambassaden/konsulatet.
  • Bekräftelse på bokad resa.

  • Polisrapport eller ärendenummer hos polisen om passet är stulet/borttappat.

  • Giltig fotolegitimation, om möjligt, för att styrka din identitet.

  • Ifylld blankett Ansökan om provisoriskt pass  om ansökan görs hos något honorärkonsulat.

  • 2 aktuella foton om ansökan görs hos något honorärkonsulat.

För minderåriga (under 18 år) behövs även:

  • Person- eller samordningsnummer.
  • Person- eller födelsebevis där båda föräldrarnas namn framgår.
  • Blanketten där vårdnadshavarna medger att den minderåriga får söka pass/ID-kort ska vara färdig ifylld, daterad och undertecknad av båda föräldrarna samt bevittnad av två ojäviga personer (ej släktingar). Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs vårdnadsbeslut från domstol, eller om barnet är bosatt i Sverige ett svenskt personbevis där vårdnadshavare framgår.
  • Föräldrarna måste styrka sina identiteter med giltig fotolegitimation.