• Svenska

Om utlandet Polen

Legalisering av utländska handlingar - Apostille

Både Sverige och Polen har tillträtt Haagkonventionen från 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar. Genom konventionen ersätts legaliseringen med ett intyg, en s.k. apostille, utfärdat av en behörig myndighet i den stat där handlingen upprättats.

När en handling försetts med apostille-stämpel utfärdad av notarius publicus i Sverige ska den gälla i den mottagande konventionsstaten utan vidare åtgärd, d.v.s. normalt krävs inget ytterligare godkännande från Sveriges ambassad i Warszawa.

I Sverige är det endast notarius publicus som har behörighet att utfärda en apostille. Notarius publicus utses av länsstyrelsen i varje län.

Att ett dokument förses med en apostille innebär att notarius publicus intygar att en namnteckning på en svensk handling är äkta, i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på, samt att sigillen eller stämplarna på handlingen är äkta. Intyget säger alltså inget om innehållet i handlingen.
 
Officiella intyg på enskilda handlingar såsom intygande av en auktoriserad translator eller notarius publicus kan också förses med en apostille.

Adressuppgifter till notarius publicus i hela Sverige finns på Gula sidorna. Mer information om legalisering och apostille finns på regeringens webbplats.