• Svenska

Om utlandet Paraguay

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 02 aug 2022, 08.47

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Allmänna säkerhetsläget

Paraguay är ett relativt tryggt land men grundläggande försiktighetsåtgärder bör vidtas. Förvara alltid pass och andra viktiga dokument samt pengar och kontokort på ett säkert sätt, t ex direkt på kroppen eller i säkerhetsskåp på hotellet. Vid kortbetalningar, och även i andra sammanhang, krävs ofta legitimation och det kan därför vara fördelaktigt att bära med sig en kopia av passet.

Höga nivåer av organiserad brottslighet leder till ökade risker i vissa områden, särskilt nära den östra gränsen till Brasilien och området vid treriksgränsen mellan Paraguay, Argentina och Brasilien. Besökare bör i dessa områden iaktta extra stor försiktighet.

Falska sedlar finns i omlopp och besökare rekommenderas ta ut kontanter genom större bankers bankomater eller växla på bank eller växlingskontor.

Terrorism

Organisationen Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) är terroriststämplad av den paraguayanska staten och verkar framför allt i områdena Concepción och San Pedro i landets nordöstra delar.

Risken för terrorattentat i Paraguay bedöms annars vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Mer information om terrorism och hot utomlands återfinns här.

Allmänna råd till resenärer är att vara pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet man reser till. Det är viktigt att vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Resenärer bör hålla sig informerade om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Kraftig nederbörd och höga flöden i floderna Paraguay och Paraná kan leda till översvämningar, speciellt under sommarmånaderna. Vid översvämning rekommenderas försiktighetsåtgärder så som att undvika tunnlar och vattenansamlingar som kan ha kommit i kontakt med strömförande kablar.

Skogs- och gräsbränder förekommer mellan juli och oktober med förhöjd risk under år med lite nederbörd och höga temperaturer. Besökare rekommenderas att hålla sig uppdaterade om läget och alltid följa myndigheternas råd.

In- och utresebestämmelser

Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella in- och utresebestämmelserna, inklusive vilka handlingar som krävs, med Paraguays migrationsmyndighet eller med Paraguays ambassad i Paris (sidoackrediterad till Sverige).

Svenska medborgare behöver inte visum för upp till 90 dagars vistelse i Paraguay. Vid inresa från riskområden för gula febern (Brasilien, Bolivia, Peru och Venezuela) krävs vaccinationsintyg mot sjukdomen.

Besökande utlänningar behöver säkerställa att de får ett inresebevis (inresekort eller stämpel i passet) när de reser in i Paraguay. Vid vissa mindre gränsövergångar, t ex vid inresa med båt eller buss, registreras inte alla inresor i landet. Resenärer som ej kan uppvisa inresebevis är skyldiga att betala böter vid utresan.

Ansökan om att förlänga ett besök eller om uppehållstillstånd görs genom Paraguays migrationsmyndighet. Vistelse utan tillstånd/overstay leder till böter som betalas vid migrationsmyndigheten i samband med utresa ur landet.

Vid ansökan om uppehållstillstånd i Paraguay kan paraguayanska myndigheter be om att ansökningshandlingarna är legaliserade. Dokument som utfärdats av svenska myndigheter bör legaliseras i Sverige innan avresa. Mer om information om legaliseringar återfinns på UD:s hemsida.

Hälso- och sjukvård

Information om covid-19 i Paraguay återfinns här.

I Paraguay finns sjukhus som kan ge akutsjukvård. För allvarliga sjukdomar och olyckor rekommenderas evakuering. Säkerställ att du har en reseförsäkring som täcker kostnader vid olycksfall eller sjukdom. Kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral om du behöver sjukvård.

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral samt se Vårdguidens allmänna reseråd. WHO rekommenderar vaccination mot gula febern för resenärer till Paraguay, med undantag för besökare som endast besöker huvudstaden Asunción med omnejd.

Myggöverförda febersjukdomar

I Paraguay förekommer de myggöverförda febersjukdomarna gula febern samt dengue, zika och chikungunya. Mer information om sjukdomarna återfinns på hälsoministeriets hemsida.

Genom att skydda sig mot myggstick kan risken för myggburna sjukdomar, liksom för andra insektsöverförda smittor, minskas. Förebyggande åtgärder innefattar att bära långärmade tröjor och långbyxor, smörja in huden med myggmedel och använda myggnät på natten. Fläkt eller luftkonditionering hjälper även till att hålla borta myggen i viss mån.

Personer som insjuknar i någon av dessa tropiska sjukdomar kan uppsöka Instituto de Medicina Tropical i Asunción.

Adress: Av. Venezuela vid Sgto. José León Gauto, Asunción

Telefon: +595 21 292 463

Gula febern

Få inhemska fall av gula febern har konstaterats i Paraguay, men ett antal dödsfall har registrerats. Vaccination rekommenderas för besökare utanför huvudstaden Asunción.

Mer information om gula febern återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Denguefeber

Denguefeber är en influensaliknande febersjukdom som orsakas av ett virus som sprids via myggor. Större utbrott av denguefeber förekommer periodvis i Paraguay. Personer som misstänker att de drabbats av denguefeber bör uppsöka läkare.

Mer information om denguefeber återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Zikavirus

Ett fåtal fall av zikavirus har konstaterats i Paraguay. Zikaviruset kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Det har rapporterats att infektion med zikavirus kan leda till allvarliga neurologiska komplikationer såsom fall med Guillain-Barrés syndrom (GBS) hos vuxna samt av mikrocefali och andra missbildningar hos foster. På grund av risken för komplikationer av infektionen är det extra viktigt att gravida kvinnor vidtar åtgärder för att skydda sig mot att bli infekterade.

Mer information om zikaviruset återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Chikungunyavirus

Symptomen för chikungaunyavirus är mycket lika denguefeber. Insjuknandet är akut med hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt, vilket är mycket typiskt, värk i lederna.

Mer information om chikungunyaviruset återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska och guaraní är Paraguays huvudspråk. Ungefär en tredjedel av befolkningen, särskilt på landsbygden, har guaraní som modersmål och begränsade kunskaper i spanska. Det går inte att räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet, särskilt där många människor samlas. Våldsammare överfall och personrån kan även förekomma. Besökare bör iaktta särskild försiktighet i Asunción och andra större städer, i synnerhet efter mörkrets inbrott, då det kan vara säkrast att transportera sig med taxi.

Trafiksäkerhet

​Trafiksäkerheten är med svenska mått mätt låg och besökare bör vara uppmärksamma på att bilister inte alltid håller sig till trafikreglerna. Såväl cyklister som fotgängare bör iaktta stor försiktighet i trafiken och komma ihåg att de inte alltid ges företräde.