• Svenska

Om utlandet Paraguay

Ambassadens reseinformation - Paraguay

Här finns ambassadens reseinformation till svenska resenärer i Paraguay. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något händer som påverkar svenska resenärer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 29 apr 2024, 09.42

Aktuella händelser

Utbrott av denguefeber i Paraguay

Det pågår ett utbrott av den myggöverförda sjukdomen denguefeber i Paraguay.

För att minska risken för smitta rekommenderas du försöka undvika myggbett. Du kan skydda dig genom att bära heltäckande kläder, smörja in huden med myggmedel och använda myggnät på natten. Du kan även vaccinera dig mot denguefeber.

Sjukdomsinformation om denguefeber på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information om vaccin mot denguefeber på Folkhälsomyndighetens webbplats

Allmänna säkerhetsläget

Paraguay är relativt tryggt att resa i, särskilt om du är i huvudstaden Asunción. Det är viktigt att du håller dig informerad om hur det är på de platser som du ska besöka. 

Läs även: Kriminalitet och personlig säkerhet

Terrorism

Organisationen Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) är terroriststämplad av den paraguayanska staten och verkar framför allt i områdena Concepción och San Pedro i landets nordöstra delar.

Risken för terrorattentat i Paraguay bedöms annars vara låg. Det finns dock en generell risk för terrorattentat globalt, vilket betyder att du som reser alltid bör vara uppmärksam.

När du reser är det därför viktigt att du

  • är påläst och medveten om hot och risker
  • håller dig uppdaterad om situationen i landet
  • följer råd om säkerhet från lokala myndigheter
  • är uppmärksam på det som är udda eller avvikande i din omgivning, särskilt på platser med mycket folk så som vid turistattraktioner, på marknader och på bussar eller tåg.

Du kan läsa mer om terrorism och hot utomlands på regeringen.se.

Naturförhållanden och katastrofer

I Paraguay kan kraftig nederbörd och höga flöden i floderna Paraguay och Paraná leda till översvämningar, speciellt under sommarmånaderna. Du rekommenderas att vara försiktig till exempel genom att undvika tunnlar och vattenansamlingar som kan ha kommit i kontakt med strömförande kablar.

Risken för skogsbränder ökar mellan juli och oktober, särskilt under varma och torra år. Därför är det viktigt att du följer lokala rekommendationer och håller dig väl uppdaterad, i synnerhet om du reser på egen hand utanför städerna.

In- och utresebestämmelser

Du som är svensk medborgare och ska besöka Paraguay mindre än 90 dagar behöver inte visum för ditt besök. Det räcker alltså oftast med ditt pass. Men om du reser in från ett riskområden för gula febern (Brasilien, Bolivia, Peru och Venezuela), behöver du även visa upp ett vaccinationsintyg mot sjukdomen.

Det är viktigt att du ser till att få ett inresebevis (inresekort eller stämpel i passet) när du reser in i Paraguay. Vid vissa mindre gränsövergångar, t ex vid inresa med båt eller buss, blir inte alla inresor i landet registrerade. Om du inte kan visa upp ett inresebevis när du sedan ska lämna landet blir du skyldig att betala böter.

Inga särskilda krav relaterade till covid-19 gäller vid inresa i Paraguay.

Det kan vara bra att tänka på att Sveriges ambassad i Buenos Aires och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders in- och utresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera därför de aktuella in- och utresebestämmelserna för just Paraguay, inklusive vilka handlingar som krävs, med Paraguays migrationsmyndighet eller Paraguays ambassad i Paris (sidoackrediterad till Sverige).

Om du vill ansöka om att förlänga ditt besök eller om uppehållstillstånd är det också Paraguays migrationsmyndighet som du ska kontakta. Att vistas utan tillstånd i landet eller att stanna kvar längre än man får, så kallad overstay, leder till böter. 

Paraguays migrationsmyndighets webbplats

Paraguays ambassad i Paris webbplats

Hälso- och sjukvård

När det gäller sjukdomar som kan drabba dig utomlands har du själv ett ansvar för din hälsa och eventuella behandling. Det är därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd innan du reser i väg. Se till att du har en reseförsäkring som täcker kostnader vid olycksfall eller sjukdom. Kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral om du behöver sjukvård under resan.

I Paraguay finns sjukhus som kan ge akutsjukvård. Men för allvarliga sjukdomar och olyckor rekommenderas medicinsk evakuering. En sådan hemtransport görs i samråd med läkare och organiseras av ditt försäkringsbolag.

Du som reser bör också försäkra dig om att du har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För information om vaccin kan du kontakta din närmaste vaccinationscentral samt läsa Vårdguidens allmänna reseråd.

Du kan läsa Vårdguidens allmänna reseråd på 1177.se

Myggöverförda febersjukdomar

I Paraguay förekommer de myggöverförda febersjukdomarna gula febern samt dengue, zika och chikungunya. Större utbrott av denguefeber och chikungunya förekommer periodvis. Däremot har endast få inhemska fall av gula febern och zikavirus konstaterats i Paraguay.

Genom att du skyddar dig mot myggstick kan du minska risken för sjukdomar från myggor och andra smittor som förs över från insekter. Du kan skydda dig genom att bära långärmade tröjor och långbyxor, smörja in huden med myggmedel och använda myggnät på natten. Även fläkt eller luftkonditionering kan hjälpa till att hålla myggen borta.

Om du blir sjuk i någon av dessa tropiska sjukdomar kan du uppsöka Instituto de Medicina Tropical i Asunción.

Adress: Av. Venezuela vid Sgto. José León Gauto, Asunción

Telefon: +595 21 292 463

Läs om denguefeber på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs om zikavirus på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs om chikungunyavirusinfektion på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs om gula febern på Folkhälsomyndighetens webbplats

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska och guaraní är Paraguays huvudspråk. Ungefär en tredjedel av befolkningen, särskilt på landsbygden, har guaraní som modersmål och begränsade kunskaper i spanska. Det kan vara svårt att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Du som reser bör vara försiktig för att skydda dig mot brott.

Det är viktigt att du

  • har uppsikt över dina saker
  • inte skyltar med värdesaker eller stora summor pengar
  • har en hand eller fot på dina väskor på offentliga platser
  • har ditt pass, viktiga dokument, pengar och kontokort på en säker plats, till exempel intill kroppen eller i ett säkerhetsskåp på hotellet.

Väskryckningar och fickstölder är vanliga brott i Paraguay, särskilt där många människor samlas. Våldsammare överfall och personrån kan även förekomma. Besökare bör iaktta särskild försiktighet i Asunción och andra större städer, i synnerhet efter mörkrets inbrott, då det kan vara säkrast att transportera sig med taxi.

Trafiksäkerhet

I Paraguay är trafiksäkerheten låg i jämförelse med Sverige. Bilister kör ofta fort, håller sig inte i sin egen fil och stannar inte alltid för fotgängare vid övergångsställen.

Både cyklister och fotgängare bör vara mycket försiktiga i trafiken och komma ihåg att de inte ges företräde.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023