• Svenska

Om utlandet Paraguay

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 dec 2020

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 13 jan 2021, 13.57

Aktuella händelser

Coronavirus

UD avråder från icke-nödvändiga resor till Paraguay till och med den 31 januari 2021. Här kan du läsa mer om UD:s reseavrådan med anledning av coronapandemin.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan

Smittspridningsreducerande åtgärder

Speciella bestämmelser för att reducera smittspridningen gäller. Bestämmelserna innebär bland annat utegångsförbud mellan klockan 00 och 05. Hela beslutet återfinns här.

Regionala skillnader kan förekomma. Det är viktigt att du håller dig informerad om vilka regler som gäller där du befinner dig.

Munskydd är obligatoriskt på offentliga platser. Sociala sammankomster får pågå i max. fyra timmar.

Läs mer om reglerna på hälsovårdsministeriets hemsida.  

Resa till och från Paraguay

Paraguays internationella flygplats Silvio Pettirossi är åter öppen för in- och utresa i landet. Flygtrafiken är emellertid fortsatt begränsad. Ambassaden uppmanar svenskar som vill resa hem att kontakta sitt flyg- eller resebolag för mer information.

Det är viktigt att du informerar dig om ankomst- eller transitlandets inresebestämmelser innan biljetter bokas.

Inresebestämmelser

Landgränsen mot Brasilien är åter öppen via gränsövergångarna i Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero och Salto del Guairá. Landgränserna till övriga grannländer är fortsatt stängda.

Inresande från samtliga länder behöver fylla i en hälsodeklaration inom 24 timmar före inresa i landet. Vid inresa ska ett negativt PCR-test som inte är äldre än 72 timmar uppvisas. Inresande från länder som inte är medlemmar i MERCOSUR behöver även uppvisa internationell sjukförsäkring. Resenärer som inte uppfyller kraven behöver genomgå självkarantän. Hela beslutet återfinns här.

Speciella bestämmelser för utresa

Utlänningar som har rest in som turister och vars uppehållstillstånd i Paraguay har gått ut behöver betala böter vid utresa. 

Rekommendationer vid misstänkt smitta

Personer som drabbas av feber och luftvägssymtom (hosta, halsont, andnöd) och har rest i områden med smittspridning utomlands eller haft nära kontakt med en smittad person uppmanas kontakta hälsosystemet genom att ringa 154.

Myndigheterna publicerar information löpande på hälsovårdsministeriets hemsida:

Ministerio de Salud Pública y Bienestar

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Paraguay har försämrats och antalet rapporter om rån och stölder har ökat, även beväpnade rån. Resenärer och besökare bör vara uppmärksamma på sin omgivning och vidta försiktighetsåtgärder.

Fick- och väskstölder är vanligt förekommande. Bär inte värdefulla smycken, telefoner eller kameror synliga. Försiktighet bör iakttas efter mörkrets inbrott, då det är säkrast att ta en taxi.

Det är lämpligt att bära med sig en fotokopia av passet och att förvara det riktiga passet i säkerhet på hotellet.

Falska sedlar finns i omlopp och det är som alltid säkrast att växla pengar på en officiell bank eller växlingskontor.

Det är inte alltid som bussar på väg in i landet (särskilt från Brasilien) stannar vid den Paraguayanska gränsen. Som en konsekvens registreras inte alla turisters inresa i landet, vilket kan leda till böter vid utresan från Paraguay.

Terrorism

Sedan 2008 har den av Paraguayanska staten terroriststämplade organisationen Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP – Paraguyanska folkets armé) verkat framför allt i landets norra delar (Concepción och San Pedro regionen).

Enligt poliskällor står EPP fram till idag bakom drygt 30 dödsfall där offren främst finns står att finna bland polisstyrkor och privat anlitad vaktpersonal av markägor.

Risken för terrorattentat i Paraguay bedöms annars vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism här.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Kraftig nederbörd och höga flöden i floderna Paraguay och Paraná kan leda till översvämningar, speciellt under sommarmånaderna.

Skogs- och gräsbränder är vanligt förekommande mellan juli och oktober med förhöjd risk under år med lite nederbörd och höga temperaturer. Besökare rekommenderas att hålla sig uppdaterade om läget och alltid följa myndigheternas råd.

In- och utresebestämmelser

För att resa in i Paraguay krävs inte visum för svenska medborgare vid kortare turistbesök, max 90 dagar.

Kontakta Paraguays ambassad i Sverige för att få information om gällande inreseregler (visum och dylikt) för svenskar och medborgare i andra länder:

Paraguays ambassad i Sverige: Stureplan 4C, 4 TR 114 35 Stockholm Tel: 08 463 32 07 Fax: 08 463 10 10

sueciaembaparsc@mre.gov.py

Information (på spanska) om gällande inreseregler finns även att tillgå på Paraguays turismsekretariats hemsida

Hälso- och sjukvård

Denguefeber

Risk råder för denguefeber. Denguefeber, eller enbart dengue, är en influensaliknande febersjukdom. Den orsakas av ett virus som sprids via myggbett av myggsorten Aedes Aegypti. Sjukdomen är i regel godartad och många får enbart en övergående feber. Man kan också få huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta också ett mässlingsliknande hudutslag. I ett senare skede kan punktformiga hudblödningar ses på främst fotryggar och händer samt i armhålor. Ett fåtal drabbas av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Det kännetecknas av blödningar i inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till döden.

Om man misstänker att man drabbats av denguefeber bör man uppsöka läkare. Sjuka bör uppsöka akut läkarvård vid följande symptom: 

  • Intensiv och ihållande magsmärta
  • Blödningar från slemhinnor eller spontana blödningar
  • Ihållande kräkningar

Besökare uppmanas följa lokala myndigheters råd: Sociedad Paraguaya de Infectología

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för dengue, liksom för andra insektsöverförda smittor så som zika och chikungaunya. Man bör bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och på natten kan man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller också i viss mån borta myggen.

Se Folkhälsomyndighetens webbplats för mer information om denguefeber.

Zikavirus

Fall av zikavirus har konstaterats i Paraguay. Även fall av mikrocefali och Guillain Barrés syndrom har registrerats. På paraguayanska hälsoministeriets hemsida finns mer information om spridningen av zikaviruset i landet.

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan men kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Det har påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

Läs mer om zikaviruset på Folkhälsomyndighetens hemsida

Mer information finns även på hemsidan för amerikanska Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Gula febern

Flera dödsfall i gula febern har registrerats i landet. Vaccination rekommenderas.

Chikungunyavirus

Chikungaunyavirus förekommer i Paraguay och sprids via myggor av aedes-släktet. Sjukdomen är mycket lik denguefeber. Insjuknandet är akut med hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt, vilket är mycket typiskt, värk i lederna. Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken att bli smittad. Se Folkhälsomyndighetens hemsida för mer information om chikungaunyavirus.

Mer information om ovanstående sjukdomar kan hittas på Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay

Sjukhus

Sjukhus i Asunción, som kan uppsökas om man insjuknar i denguefeber och gula febern:

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - IMT

Adress: Venezuela vid Sgto. José León Gauto, Asunción

Telefon: 021 292 463

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är Paraguays huvudspråk.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Fickstölder och rån kan förekomma i huvudstaden Asuncion och andra större städer. Turister bör överväga att inte bära värdefulla smycken, telefoner eller kameror synliga. Försiktighet bör iakttas efter mörkrets inbrott, varför det är säkrast att ta en taxi.

Det är i normalfallet lämpligt att bära med sig en fotokopia av passet samt att förvara passet i säkerhet på hotellet.

Resa i landet

Trafiksäkerhet

Trafiken är med svenska mått farlig och besökare bör vara uppmärksamma på att bilister inte håller sig till trafikreglerna. Fotgängare eller cyklister ges inte företräde.