• Svenska

Om utlandet Paraguay

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 16 dec 2021, 13.12

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Paraguay har försämrats och antalet rapporter om rån och stölder har ökat, även beväpnade rån. Resenärer och besökare bör vara uppmärksamma på sin omgivning och vidta försiktighetsåtgärder.

Fick- och väskstölder är vanligt förekommande. Bär inte värdefulla smycken, telefoner eller kameror synliga. Försiktighet bör iakttas efter mörkrets inbrott, då det är säkrast att ta en taxi.

Det är lämpligt att bära med sig en fotokopia av passet och att förvara det riktiga passet i säkerhet på hotellet.

Falska sedlar finns i omlopp och det är som alltid säkrast att växla pengar på en officiell bank eller växlingskontor.

Det är inte alltid som bussar på väg in i landet (särskilt från Brasilien) stannar vid den Paraguayanska gränsen. Som en konsekvens registreras inte alla turisters inresa i landet, vilket kan leda till böter vid utresan från Paraguay.

Terrorism

Sedan 2008 har den av Paraguayanska staten terroriststämplade organisationen Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP – Paraguyanska folkets armé) verkat framför allt i landets norra delar (Concepción och San Pedro regionen).

Enligt poliskällor står EPP fram till idag bakom drygt 30 dödsfall där offren främst finns står att finna bland polisstyrkor och privat anlitad vaktpersonal av markägor.

Risken för terrorattentat i Paraguay bedöms annars vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism här.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Kraftig nederbörd och höga flöden i floderna Paraguay och Paraná kan leda till översvämningar, speciellt under sommarmånaderna.

Skogs- och gräsbränder är vanligt förekommande mellan juli och oktober med förhöjd risk under år med lite nederbörd och höga temperaturer. Besökare rekommenderas att hålla sig uppdaterade om läget och alltid följa myndigheternas råd.

In- och utresebestämmelser

För att resa in i Paraguay krävs inte visum för svenska medborgare vid kortare turistbesök, max 90 dagar.

Vänligen observera att Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser utan de bör kontrolleras med Paraguays myndigheter.

Kontakta Paraguays ambassad i Paris (sidoackrediterad till Sverige) för att få information om gällande inreseregler (visum och dylikt) för svenskar och medborgare i andra länder.

Information (på spanska) om gällande inreseregler finns att tillgå på Paraguays migrationsmyndighets hemsida.

Hälso- och sjukvård

Denguefeber

Risk råder för denguefeber. Denguefeber, eller enbart dengue, är en influensaliknande febersjukdom. Den orsakas av ett virus som sprids via myggbett av myggsorten Aedes Aegypti. Sjukdomen är i regel godartad och många får enbart en övergående feber. Man kan också få huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta också ett mässlingsliknande hudutslag. I ett senare skede kan punktformiga hudblödningar ses på främst fotryggar och händer samt i armhålor. Ett fåtal drabbas av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Det kännetecknas av blödningar i inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till döden.

Om man misstänker att man drabbats av denguefeber bör man uppsöka läkare. Sjuka bör uppsöka akut läkarvård vid följande symptom: 

  • Intensiv och ihållande magsmärta
  • Blödningar från slemhinnor eller spontana blödningar
  • Ihållande kräkningar

Besökare uppmanas följa lokala myndigheters råd: Sociedad Paraguaya de Infectología

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för dengue, liksom för andra insektsöverförda smittor så som zika och chikungaunya. Man bör bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och på natten kan man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller också i viss mån borta myggen.

Se Folkhälsomyndighetens webbplats för mer information om denguefeber.

Zikavirus

Fall av zikavirus har konstaterats i Paraguay. Även fall av mikrocefali och Guillain Barrés syndrom har registrerats. På paraguayanska hälsoministeriets hemsida finns mer information om spridningen av zikaviruset i landet.

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan men kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Det har påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

Läs mer om zikaviruset på Folkhälsomyndighetens hemsida

Mer information finns även på hemsidan för amerikanska Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Gula febern

Flera dödsfall i gula febern har registrerats i landet. Vaccination rekommenderas.

Chikungunyavirus

Chikungaunyavirus förekommer i Paraguay och sprids via myggor av aedes-släktet. Sjukdomen är mycket lik denguefeber. Insjuknandet är akut med hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt, vilket är mycket typiskt, värk i lederna. Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken att bli smittad. Se Folkhälsomyndighetens hemsida för mer information om chikungaunyavirus.

Mer information om ovanstående sjukdomar kan hittas på Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay

Sjukhus

Sjukhus i Asunción, som kan uppsökas om man insjuknar i denguefeber och gula febern:

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - IMT

Adress: Venezuela vid Sgto. José León Gauto, Asunción

Telefon: 021 292 463

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är Paraguays huvudspråk.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Fickstölder och rån kan förekomma i huvudstaden Asuncion och andra större städer. Turister bör överväga att inte bära värdefulla smycken, telefoner eller kameror synliga. Försiktighet bör iakttas efter mörkrets inbrott, varför det är säkrast att ta en taxi.

Det är i normalfallet lämpligt att bära med sig en fotokopia av passet samt att förvara passet i säkerhet på hotellet.

Resa i landet

Trafiksäkerhet

Trafiken är med svenska mått farlig och besökare bör vara uppmärksamma på att bilister inte håller sig till trafikreglerna. Fotgängare eller cyklister ges inte företräde.