Meny
  • Svenska

Om utlandet Paraguay

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 27 maj 2020, 15.49

Aktuella händelser

Coronavirus

UD avråder sedan 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder. UD beslutade den 13 maj att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslutet gäller fram till och med den 15 juli 2020.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till SvensklistanSvenskar som vill resa hem uppmanas även informera ambassaden om detta genom att maila till ambassaden.buenos-aires@gov.se.  

Ny fas i den nationella karantänen

En ny fas i den nationella karantänen har inletts och sträcker sig till den 15 juni, då den kommer att utvärderas.

  • Undantag från utegångsförbudet sträcker sig nu bland annat även till butiker och shoppingcenter.
  • Allmänheten får motionera på egen hand i privata parker och klubbar.
  • Personer över 65 ska fortsatt hålla sig hemma.
  • Munskydd är obligatoriskt.
  • Antalet passagerare i kollektivtrafiken begränsas och fönster ska hållas öppna i taxibilar och liknande transportmedel. 

Läs mer om reglerna på hälsovårdsministeriets hemsida. 

Inresebestämmelser

Paraguays gränser är stängda för inresa för utlänningar.

Alla inresande paraguayanska medborgare behöver genomgå obligatorisk karantän i 14 dagar.

Resa från Paraguay

Inga reguljära internationella flyg tillåts trafikera Paraguay sedan den 24 mars.

Lokal information

Personer som drabbas av feber och luftvägssymtom (hosta, halsont, andnöd) och har rest i områden med smittspridning utomlands eller haft nära kontakt med en smittad person uppmanas kontakta hälsosystemet genom att ringa 154.

Myndigheterna publicerar information löpande på hälsovårdsministeriets hemsida:

Ministerio de Salud Pública y Bienestar

Generell information

Det pågår för närvarande en pandemi av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19).  Spridningsreducerande åtgärder har vidtagits på flera håll, exempelvis olika former av screenings/undersökningar på flygplatser, inställda flyg och inreseförbud.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar och inställda flyg.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO). 

Denguefeber

Ett stort antal fall av denguefeber har rapporterats de senaste veckorna i Paraguay. Ambassaden rekommenderar resenärer att försöka undvika myggbett genom att bära heltäckande kläder samt använda myggmedel.

Denguefeber, eller enbart dengue, är en influensaliknande febersjukdom. Den orsakas av ett virus som sprids via myggbett av myggsorten Aedes Aegypti. Sjukdomen är i regel godartad och många får enbart en övergående feber. Man kan också få huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta också ett mässlingsliknande hudutslag. I ett senare skede kan punktformiga hudblödningar ses på främst fotryggar och händer samt i armhålor.

Ett fåtal drabbas av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Det kännetecknas av blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till döden.

Sjuka bör uppsöka akut läkarvård vid följande symptom:

  • Intensiv och ihållande magsmärta
  • Blödningar från slemhinnor eller spontana blödningar
  • Ihållande kräkningar

Mer information om denguefeber på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Besökare uppmanas följa lokala myndigheters råd: Sociedad Paraguaya de Infectología

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Paraguay har försämrats och antalet rapporter om rån och stölder har ökat, även beväpnade rån. Resenärer och besökare bör vara uppmärksamma på sin omgivning och vidta försiktighetsåtgärder.

Fick- och väskstölder är vanligt förekommande. Bär inte värdefulla smycken, telefoner eller kameror synliga. Försiktighet bör iakttas efter mörkrets inbrott, då det är säkrast att ta en taxi.

Det är lämpligt att bära med sig en fotokopia av passet och att förvara det riktiga passet i säkerhet på hotellet.

Falska sedlar finns i omlopp och det är som alltid säkrast att växla pengar på en officiell bank eller växlingskontor.

Det är inte alltid som bussar på väg in i landet (särskilt från Brasilien) stannar vid den Paraguayanska gränsen. Som en konsekvens registreras inte alla turisters inresa i landet, vilket kan leda till böter vid utresan från Paraguay.

Terrorism

Sedan 2008 har den av Paraguayanska staten terroriststämplade organisationen Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP – Paraguyanska folkets armé) verkat framför allt i landets norra delar (Concepción och San Pedro regionen).

Enligt poliskällor står EPP fram till idag bakom drygt 30 dödsfall där offren främst finns står att finna bland polisstyrkor och privat anlitad vaktpersonal av markägor.

Risken för terrorattentat i Paraguay bedöms annars vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism här.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Kraftig nederbörd och höga flöden i floderna Paraguay och Paraná kan leda till översvämningar, speciellt under sommarmånaderna.

In- och utresebestämmelser

För att resa in i Paraguay krävs inte visum för svenska medborgare vid kortare turistbesök, max 90 dagar.

Kontakta Paraguays ambassad i Sverige för att få information om gällande inreseregler (visum och dylikt) för svenskar och medborgare i andra länder:

Paraguays ambassad i Sverige: Stureplan 4C, 4 TR 114 35 Stockholm Tel: 08 463 32 07 Fax: 08 463 10 10

sueciaembaparsc@mre.gov.py

Information (på spanska) om gällande inreseregler finns även att tillgå på Paraguays turismsekretariats hemsida

Hälso- och sjukvård

Denguefeber

Risk råder för denguefeber. Dengue sprids genom myggbett av myggsorten Aedes Aegypti. Med anledning av den ökade risken för denguefeber bör man försöka undvika myggbett.

Sjukdomen är en influensaliknande febersjukdom även kallad "benknäckarsjuka" då den börjar med huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Sjukdomen är i regel godartad och man får oftast enbart en övergående feber. Ett fåtal drabbas av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Det kännetecknas av blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till döden.

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för dengue, liksom för andra insektsöverförda smittor så som zika och chikungaunya. Man bör bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och på natten kan man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller också i viss mån borta myggen.

Se Folkhälsomyndighetens webbplats för mer information om denguefeber.

Om man misstänker att man drabbats av denguefeber bör man uppsöka läkare.

Zikavirus

Fall av zikavirus har konstaterats i Paraguay. Även fall av mikrocefali och Guillain Barrés syndrom har registrerats. På paraguayanska hälsoministeriets hemsida finns mer information om spridningen av zikaviruset i landet.

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan men kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Det har påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

Läs mer om zikaviruset på Folkhälsomyndighetens hemsida

Mer information finns även på hemsidan för amerikanska Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Gula febern

Flera dödsfall i gula febern har registrerats i landet. Vaccination rekommenderas.

Chikungunyavirus

Chikungaunyavirus förekommer i Paraguay och sprids via myggor av aedes-släktet. Sjukdomen är mycket lik denguefeber. Insjuknandet är akut med hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt, vilket är mycket typiskt, värk i lederna. Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken att bli smittad. Se Folkhälsomyndighetens hemsida för mer information om chikungaunyavirus.

Mer information om ovanstående sjukdomar kan hittas på Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay

Sjukhus

Sjukhus i Asunción, som kan uppsökas om man insjuknar i denguefeber och gula febern:

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - IMT

Adress: Venezuela vid Sgto. José León Gauto, Asunción

Telefon: 021 292 463

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är Paraguays huvudspråk.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Fickstölder och rån kan förekomma i huvudstaden Asuncion och andra större städer. Turister bör överväga att inte bära värdefulla smycken, telefoner eller kameror synliga. Försiktighet bör iakttas efter mörkrets inbrott, varför det är säkrast att ta en taxi.

Det är i normalfallet lämpligt att bära med sig en fotokopia av passet samt att förvara passet i säkerhet på hotellet.

Resa i landet

Trafiksäkerhet

Trafiken är med svenska mått farlig och besökare bör vara uppmärksamma på att bilister inte håller sig till trafikreglerna. Fotgängare eller cyklister ges inte företräde.