• Svenska

Om utlandet Palestina

Rösta utomlands i Jerusalem

Val till riksdag, region och kommun i Sverige 2022.

Den 11 september är det val till riksdag, region och kommun i Sverige. Om du befinner dig utomlands när det är val kan du förtidsrösta på generalkonsulatet eller brevrösta. Det går inte att rösta på valdagen på generalkonsulatet. 

Alla svenska medborgare över 18 år som någon gång har varit folkbokförda i Sverige är röstberättigade.

Förtidsrösta på generalkonsulatet

På generalkonsulatet i Jerusalem kommer du att kunna förtidsrösta vid följande tider:

Mån 29 aug    kl. 10-12

Tis 30 aug      kl. 14-16

Ons 31 aug     kl. 17-19

Tor 1 sep        kl. 14-16

Fre 2 sep        kl. 10-13

Sön 4 sep       kl. 10-12

Du måste ha med dig en giltig id-handling för att rösta på ambassaden. Du behöver inte ha med dig ett röstkort, men det underlättar om du har det.

Brevrösta från utlandet

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, dvs skicka sin röst med posten. För att brevrösta behöver du ett särskilt material. Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten.

Material för brevröstning kommer också finnas att hämta på generalkonsulatet. Du får tidigast skicka din röst den 28 juli 2022. Brevrösten måste skickas från utlandet för att den ska bli giltig och den måste nå Valmyndigheten före valdagen. Här finner du mer information om att brevrösta från utlandet.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa om rösträtt för svenskar bosatta utomlands och om hur du går tillväga för att rösta. Här finns aktuell information om att rösta från utlandet vid valet 2022: 

Utlandssvenskar behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen, är bosatt i utlandet (inte folkbokförd i Sverige), men någon gång har varit folkbokförd i Sverige har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet.

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket. Adressen står på blanketten. Uppgifterna måste vara Skatteverket tillhanda senast den 12 augusti för att tas upp i tid i röstlängden för årets val.

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Mer information om att rösta i svenska val samt länk till blankett återfinns på Skatteverkets hemsida.

Mer information om hur du anmäler dig finns hos Valmyndigheten: http://www.val.se/

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer