• Svenska

Om utlandet Norge

Pension och levnadsintyg

Pensionsmyndigheten har hand om den allmänna pensionen i Sverige. Det handlar både om tiden då man tjänar in sin pension och tiden som pensionär.

Från och med 1 januari 2010 har Pensionsmyndigheten övertagit ansvaret för följande pensioner och pensionsrelaterade förmåner:

 • Ålderspension
 • Efterlevandepension
 • Bostadstillägg till pensionärer (personer som har sjukersättning ska även i fortsättningen vända sig till Försäkringskassan)
 • Särskilt bostadstillägg
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Arbetsskadelivränta i form av arbetsskadelivränta till efterlevande och begravningshjälp
 • Särskilt pensionstillägg
 • Hustrutillägg

Adress till Pensionsmyndigheten (för personer som bor utomlands):

Pensionsmyndigheten
S-839 89 Östersund
Sverige

Tel.: 0046-498-200 700
Telefontid: Måndag-fredag 08.00-20.00
Fax: 0046-498-200 710
E-post: international@pensionsmyndigheten.se  http://www.pensionsmyndigheten.se 

Levnadsintyg
Om du bor utomlands och har pension måste du varje år skicka in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten. När du får intyget ska du söka upp någon av följande godkända institutioner:

 • svensk ambassad
 • svenskt konsulat
 • utländsk socialförsäkringsinstitution
 • notarius publicus
 • utländsk polismyndighet
 • utländsk registerförande befolkningsmyndighet.

Om du befinner dig i Sverige, exempelvis på besök, kan du också vända dig till något av Pensionsmyndighetens eller Försäkringskassans lokalkontor.

När du skrivit under intyget bekräftar handläggaren på den myndighet du valt att uppsöka att du är vid liv och har rätt till fortsatt pension. Därefter skickar du intyget till Pensionsmyndigheten.
Ytterligare information om levnadsintyg hittas på Pensionsmyndighetens webbplats: www.pensionsmyndigheten.se

Senast uppdaterad 27 jan 2018, 11.56