• Svenska

Om utlandet Norge

Samordningsnummer i Norge

Innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras måste barnet ha ett svenskt personnummer eller ett s.k. samordningsnummer. Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige.

Ansökningsförfarande för samordningsnummer

  • Barnet måste komma till ambassaden, eller svenskt konsulat, tillsammans med minst en vårdnadshavare.
  • Födelseattest i original för barnet där båda föräldrarnas namn framgår.
  • Pass eller giltig fotolegitimation i original för båda föräldrarna. Föräldrarna ska styrka sin identitet. Om endast den ena föräldern är med vid ansökan ska han/hon ha med sig den andres pass/legitimation.
  • Norskt personbevis/utskrift av registrerte opplysninger för barnet och båda föräldrarna (3 separata dokument). Dokumenten beställs på Folkeregistret/Skatteetaten hemsida (eller via telefon 800 80 000) och får inte vara äldre än en månad när ansökan görs.
  • Om barnet endast har en vårdnadshavare, ska detta styrkas med intyg, Bekreftelse på registrert foreldreansvar från Folkeregistret/Skatteetaten, eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.

Att erhålla ett samordningsnummer tar ca 2-4 veckor.

Ansökan om samordningsnummer lämnas till ambassaden inför en passansökan som sedan ska göras i Sverige. När samordningsnumret är klart meddelar ambassaden den sökande besked. Passansökan ska därefter göras i anslutning till att samordningsnumret erhållits.