Meny
  • Svenska

Resa till Norge

Samordningsnummer i Norge

Innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras måste barnet ha ett svenskt personnummer eller ett s.k. samordningsnummer. Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige.

Ansökningsförfarande för samordningsnummer

  • Barnet måste komma till ambassaden, eller svenskt konsulat, tillsammans med minst en vårdnadshavare.
  • Födelseattest i original för barnet där båda föräldrarnas namn framgår.
  • Pass eller giltig fotolegitimation i original för båda föräldrarna. Föräldrarna ska styrka sin identitet. Om endast den ena föräldern är med vid ansökan ska han/hon ha med sig den andres pass/legitimation.
  • Norskt personbevis/utskrift av registrerte opplysninger för barnet och båda föräldrarna (3 separata dokument). Dokumenten beställs på Folkeregistret/Skatteetaten hemsida (eller via telefon 800 80 000) och får inte vara äldre än en månad när ansökan görs.
  • En medborgarskapsutredning görs i samband med ansökan. Blanketten finner du nedan "Uppgift för prövning av svenskt medborgarskap". På blanketten ska barnets uppgifter fyllas i. Båda vårdnadshavarna ska underteckna blanketten.
  • Om barnet endast har en vårdnadshavare, ska detta styrkas med intyg, Bekreftelse på registrert foreldreansvar från Folkeregistret/Skatteetaten, eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.

Att erhålla ett samordningsnummer tar ca 2-4 veckor.

Ansökan om samordningsnummer lämnas till ambassaden inför en passansökan i Sverige. När samordningsnummer är klart meddelar ambassaden den sökande besked.
En passansökan måste därefter ske inom tre (3) månader. 

Allmänt om: Beställning av samordningsnummer

Nyfödda barn ska anmälas till Skatteverket för att erhålla personnummer. Föds barnet utomlands ansöker man istället om samordningsnummer, vilket gäller som personnummer tills dess att man flyttar till Sverige.

Läs mer