• Svenska

Om utlandet Norge

Körkort

Om du är fast bosatt i Norge ska ditt svenska körkort, när det löper ut, bytas ut till ett norskt körkort. Statens Vegvesen i din kommun är behjälplig med detta.

Du som är permanent bosatt i Norge
Du som har ett svenskt körkort och är permanent bosatt i Norge kan använda ditt svenska körkort så länge det är giltigt. Därefter måste körkortet förnyas och det ska göras hos norsk myndighet. Vid förnyelsen måste du lämna in det svenska körkortet. Du får ett tillfälligt norskt körkort i avvaktan på att det permanenta körkortet blir klart.

Mer information finns på Statens Vegvesens webbplats.
Statens Vegvesen nås på tel: 22 07 30 00

Om du flyttar tillbaka till Sverige
Om du flyttar tillbaka till Sverige kan du byta in ditt norska körkort till ett svenskt.

Gäller inte dig som är tillfälligt utomlands
Du som är folkbokförd i Sverige men tillfälligt befinner dig utomlands på grund av studier, arbete eller en längre resa, kan fortfarande förnya ditt svenska körkort och få det utlämnat på en svensk ambassad eller ett konsulat. Ansökningsblankett finns på ambassaden. Ansökan med foto sänder du själv direkt till: 

Transportstyrelsen
SE-701 97 Örebro
SWEDEN

När det nya körkortet är färdigt skickar Transportstyrelsen det till den svenska ambassad eller konsulat som du har angivit i din ansökan. En expeditionsavgift tas ut när du hämtar ut ditt körkort.

Läs om hur du förnyar ditt körkort på Transportstyrelsens webbplats.