• Svenska

Om utlandet Norge

Frågor och svar om befrielseärenden sedan Norge per 1 januari 2020 tillåter dubbelt medborgarskap

Norge tillåter dubbelt medborgarskap från den 1 januari 2020. Om du påbörjat en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap kan nedan information vara av intresse för dig.

1.       Min ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap har beviljats av Migrationsverket - får jag behålla mitt svenska medborgarskap om jag väntar till efter 1 januari 2020 med att ansöka om norskt medborgarskap?  

Migrationsverkets beslut i ditt individuella ärende gäller även om du ansöker och beviljas norskt medborgarskap efter den 1 januari 2020. Det är Norge som gör ändringar i sin medborgarskapslag, inte Sverige. 

Beslutet från Migrationsverket är villkorat och säger att du ”befrias från ditt svenska medborgarskap om du inom ett år (från beslutsdatum) beviljas norskt medborgarskap”. Blir du norsk medborgare under detta år blir du samtidigt befriad från ditt svenska medborgarskap.
Som alternativ kan du avvakta med ansökan om norskt medborgarskap till dess det år som gäller enligt Migrationsverkets beslut har löpt ut.  

2.       Jag har lämnat in en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap men ännu inte fått beslut från Migrationsverket - kan jag återkalla min ansökan? 

Ja, så länge beslut inte är fattat i ditt ärende kan du återkalla din ansökan om att få bli befriad från svenskt medborgarskap.
Du måste då skicka ett brev till Migrationsverket, 601 70 Norrköping i vilket du skriver att du återkallar din ansökan och du måste underteckna brevet. Du rekommenderas att sända en e-post till Migrationsverket innan så att dem avvaktar med beslut till de har fått ditt brev i vilket du återkallar din ansökan om att få bli befriad från svenskt medborgarskap. 

 3.       Jag har tidigare varit svensk medborgare men ansökte och blev befriad när jag blev norsk medborgare - kan jag ansöka om att återfå mitt svenska medborgarskap nu?  

Så länge du är fast bosatt och folkbokförd i Norge är det inte möjligt.
Efter att du flyttat till Sverige kan du via Länsstyrelsen där du är bosatt (folkbokförd) göra en anmälan om att återfå ditt svenska medborgarskap.

Kraven är:
- att du är folkbokförd i Sverige
- att du oavbrutet haft nordiskt medborgarskap. 

Senast uppdaterad 12 apr 2021, 13.51