• Svenska

Om utlandet Norge

Dubbelt medborgarskap

Sverige tillåter sedan 1 juli 2001 dubbelt medborgarskap. Norge tillåter, i och med en revidering av statsborgerloven, från och med den 1 januari 2020 dubbelt medborgarskap.

Sverige

Sverige tillåter sedan 1 juli 2001 dubbelt medborgarskap. I och med 2001 års medborgarskapslag blev det, enligt svensk rätt,  fullt möjligt att ha två eller flera medborgarskap. 
Det krävs inte av den som söker svenskt medborgarskap att han eller hon avsäger sig sitt tidigare medborgarskap. Inte heller ska en svensk medborgare som söker och förvärvar ett annat medborgarskap därmed förlora det svenska medborgarskapet.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats
Vad innebär svenskt medborgarskap? 
Medborgarskap för vuxna
Svenskt medborgarskap för barn
Information på regeringens webbplats om dubbelt medborgarskap

Norge

Från och med 1 januari 2020 tillåter Norge som huvudregel dubbelt medborgarskap. Information om lagändringen finns på norska UDI:s webbplats - Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020 .

Även tidigare, dvs innan 01.01.2020, tillät Norge i vissa fall dubbelt medborgarskap, till exempel:

- Om du fick ett medborgarskap från var och en av dina föräldrar när du föddes. Om en av dina föräldrar är norsk blev du troligen automatiskt norsk medborgare vid födseln. Om det land som den andra föräldern är medborgare i tillämpar samma regel får du också medborgarskap i det landet och du kan då ha dubbelt medborgarskap.
Detta gäller bara om du automatiskt blev medborgare i båda länderna när du föddes eller genom adoption.   

Relevant information på UDI:s webbplats:
Norsk ved fødsel?  
Er du norsk statsborger?
Søke statsborgerskap for nordiske statsborgere
Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020