• Svenska

Om utlandet Norge

Befrielse svenskt medborgarskap

Önskar du inte längre vara svensk medborgare, kan du ansöka om att bli befriad från det.

För att du ska kunna bli befriad måste du:

 • vara medborgare i något annat land eller
 • ha för avsikt att söka medborgarskap i något annat land.

I det senare fallet befrias du från ditt svenska medborgarskap om du får ett annat medborgarskap inom ett år.

Ansöka om befrielse

Fyll i blanketten "Ansökan om att bli befriad från svenskt medborgarskap", nr 312011 (se länk nedan). Bor du utanför Sverige lämnar eller skickar du din ansökan till närmaste svenska ambassad eller konsulat. Du behöver inte komma personligen till ambassaden och lämna blanketten.

Observera - det är obligatoriskt att fylla i punkt 3 i ansökan - personuppgifter om föräldrar. Detta gäller även för vuxna personer. 

Med ansökan ska följande dokument bifogas:

 • Ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap - glöm ej att skriva under ansökan!
 • Utskrift av ”registrerte opplysninger” (ej äldre än en månad) från norska Folkeregistret. Beställs genom inloggning på Skatteetatens webbplats via följande länk Skatteetaten   Om du inte har möjlighet att logga in på Skatteetatens hemsida kan registrerte opplysninger beställas på tel 800 80 000.
 • Bestyrkt kopia av svenskt pass eller annan giltig id-handling.

För barn under 18 år behövs följande dokument:

 • Ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap, underskrivet av föräldrarna och barnet om det är över 12 år
 • Utskrift av registrerte opplysninger på barn och föräldrar
 • Födelseattest för barnet där båda föräldrarnas namn framgår
 • Intyg om vilka som är vårdnadshavare till barnet
 • Kopia av båda föräldrarnas pass/giltig id-handling
 • Kopia av barnets pass/id-handling om sådant finns

Söker du norskt medborgarskap behöver du inte sända med något dokument som visar att du söker ett annat medborgarskap (informationstexten i blanketten är tyvärr missvisande i detta fall).

Dokumenten ska vara bestyrkta och får vara högst en månad gamla.

Om du bor i Sverige skickar du din ansökan till:
Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Avgift

Du betalar ingen avgift när du ansöker om att bli befriad från ditt svenska medborgarskap.

Efter beslut

Migrationsverket skickar hem beslutet till dig. Om du inte får medborgarskap i ett annat land inom ett år behåller du ditt svenska medborgarskap. Ditt svenska pass spärras då du blir befriad från ditt svenska medborgarskap. 

Senast uppdaterad 12 jan 2018, 09.24