• Svenska

Om utlandet Norge

Akut hjälp

I Norge och övriga Norden tillämpas den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Det innebär att en person, som tillfälligt vistas i Norge, och som omedelbart behöver socialt bistånd och sociala tjänster, ska få det bistånd som enligt landets lagstiftning svarar mot hjälpbehovet. Nödställda svenska medborgare som behöver hjälp kan kontakta polisen, det norska socialkontoret eller annan myndighet på plats i Norge.