Meny
  • Svenska

Om utlandet Nordmakedonien

Visum till andra länder

Resor till/från Kosovo

Passkontrollanterna i Kosovo stämplar normalt in- och utresa i resenärens pass. Stämpeln har texten "Republic of Kosovo" och resenär med sådan stämpel i passet kan vid inresa i Serbien få svårigheter vid den serbiska gränsen. Enligt information som inkommit till ambassaden makuleras/överstämplas stämpel med texten "Republic of Kosovo" av serbisk gränspolis för att göra det möjligt för resenären att använda sitt pass för resa in i Serbien.

Om resenären vill resa genom Serbien och ut ur Serbien efter besök i Kosovo krävs att inresa i Serbien skett via en serbisk gränskontroll. Det är alltså inte möjligt att resa in i Kosovo med flyg eller landvägen via Nordmakedonien, Montenegro eller Albanien för att sedan direkt fortsätta sin resa med bil eller buss via Serbien. Inresa i Serbien måste ske via en etablerad serbisk gränskontroll mellan t.ex. Nordmakedonien och Serbien. Resenären kan däremot resa in i exempelvis Belgrad/Serbien och ut från Kosovo med flyg eller landvägen via Nordmakedonien.

Bilresenärer bör känna till att det gröna försäkringskortet inte gäller i Kosovo. En separat försäkring kan köpas vid gränsen.

Extra insatser vid gränsen mot Serbien och Grekland

Landets regering proklamerade den 20 augusti 2015 ett nödläge i landets norra delar vid gränsen mot Serbien och i landets södra delar vid gränsen mot Grekland. Situationen innebär bland annat att militären får extra uppgifter att kontrollera gränsen och beror på den stora ökning av migranter, främst från Mellanöstern, som passerade gränsen mellan Grekland och Nordmakedonien. Landets parlament har beslutat att detta nödläge ska bestå till den 31 december 2017.

Visum till andra länder

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer