Meny
  • Svenska

Om utlandet Nordmakedonien

Se till att vara försäkrad

Inför resa till Nordmakedonien bör man teckna en heltäckande reseförsäkring. Resenären bör kontrollera att försäkringen även täcker Nordmakedonien, då vissa försäkringsbolag inte gör det, särskilt när det gäller bilstöldsförsäkring. Ett ytterligare försäkringsskydd kan då vara nödvändigt. Vänd dig till ditt försäkringsbolag för detaljerad information.

I enlighet med landets utlänningslag kontrollerar gränspolisen att utländska resenärer har giltig reseförsäkring. Inrikesministeriet informerar om att resenären ska köpa reseförsäkring i hemlandet före resan och att resenärer utan reseförsäkring kan vägras inresa i Nordmakedonien. Kravet gäller alla utländska medborgare, även resenärer från Kosovo och Albanien.

Medborgare i EU är sedan februari 2009 undantagna från kravet på reseförsäkring. Sjukvård kan dock bli mycket dyr och utan reseförsäkring kan sjukhus vägra att ta emot den vårdsökande om denne inte kan uppvisa tillräckliga medel.

Se till att vara försäkrad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer