Meny
  • Svenska

Om utlandet Nordmakedonien

Behöver jag visum för att resa in i Nordmakedonien?

Svenska medborgare behöver inget visum för transit genom eller vistelse i Nordmakedonien i upp till 90 dagar. För vistelse i Nordmakedonien i upp till 15 dagar krävs inte heller visering för personer med permanent uppehållstillstånd i ett EU-land.

Utländska medborgare ska enligt lag anmäla sin vistelse i landet till närmaste polisstation inom loppet av 24 timmar från ankomst, såvida de inte bor på hotell. I så fall ombesörjs anmälningen vanligtvis av hotellpersonalen.

Utländska medborgare som är innehavare av Svenskt främlingspass eller Svenskt resedokument (erkänd flykting enligt 1951 års Genevekonvention eller vara statslös och uppfylla kraven i 1954 års New Yorkkonvention) måste ansöka om visering för Nordmakedonien innan avresa. 

Sveriges ambassad i Skopje eller Utrikesdepartementet ansvarar inte för landets in- och utresebestämmelser för svenskar. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad.

För uppgifter om inresevisering hänvisas till hemsidan för utrikesministeriet i Nordmakedonien.