Meny
  • Svenska

Om utlandet Nordmakedonien

Arv i internationella situationer i Nordmakedonien

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning.

Ladda ner:

Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället.

Arv i internationella situationer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer