Meny
  • Svenska

Om utlandet Nepal

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 13 maj 2020, 15.55

Aktuella händelser

 

För svenska resenärer som är intresserade av att lämna Nepal

Svenska ambassaden arbetar löpande för att hitta lösningar för de svenska medborgare som vill lämna Nepal. Svenska resenärer som önskar lämna landet uppmanas dock att meddela sitt intresse för hemresa genom att skicka ett mejl till ambassaden i New Delhi med nedanstående information.

Varje enskild resenär som väljer att begagna sig av något av dessa alternativ kommer att vara personligt betalningsansvarig för sin plats på flyget.

-Skicka nedanstående information till ambassaden i New Delhi (ambassaden.new-delhi@gov.se):

- Full name
- Nationality
- Date of birth and personal identification number:
- Current address in Nepal

- Category of vulnerability 1,2 or 3
1: Over 60 and health condition
2: Families with young children/dependents
3: Under 60 /youth

- Passport number
- E-mail
- Phone number

 (resenärer som reser i grupp kan skicka ett e-mail med samtligas uppgifter)

Ambassaden kan inte garantera att resenärer som besvarar detta utskick kommer att kunna få plats på ett flyg.

Vänligen notera att endast resenärer som vill lämna Nepal inom en snar framtid bör skicka in en intresseanmälan. 

Information om Coronaviruset (Covid-19)

Nepals sjukvårdssystem kan komma att bli ansträngt vid flera fall av coronaviruset (Covid-19) och därför även få problem att hantera övriga sjukdomsfall. 

Ambassaden rekommenderar att man kontrollerar med sin researrangör eller hotell om det med anledning av coronaviruset ställs några specifika krav för incheckning etc.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Nepal att följa händelseutvecklingen och  lokala myndigheters anvisningar. Svenska medborgare uppmanas också att registrera sig på svensklistan och ladda ner appen Resklar. 

Information om coronaviruset kan hittas på Folkhälsomyndighetens hemsida och WHO:s hemsida.  

FAQ
Varför inför UD avrådan för icke-nödvändiga resor till alla världens länder?

I ett mycket stort antal länder vidtas nu omfattande åtgärder för att begränsa smittspridningens negativa påverkan på samhället. Dessa åtgärder medför bland annat stängda landsgränser, inställda flygrutter samt begränsade möjligheter för människor att röra sig inom och mellan samhällen. I många länder sätts personer som anländer från Sverige i 14 dagars karantän.

Situationen är snabbt föränderlig och nya åtgärder kan vidtas med mycket kort varsel och inte sällan utan förvarning. Denna typ av bestämmelser kan också försvåra för UD:s utlandsmyndigheter att bistå svenska medborgare och personer med hemvist i Sverige konsulärt.

Uppmanar UD svenskar att resa hem?

Det är ett beslut som individen måste ta.  Alla som befinner sig utomlands bör se över sin egen situation. Det kan exempelvis ibland vara bäst att inte resa överhuvudtaget en tid framöver. Resenärer måste anpassa sig till situationen och acceptera en viss grad av ovisshet. Många resenärer kan behöva stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken sätter igång igen. Resebyråer och flygbolag försöker transportera hem alla som berörs.

Varför avråder inte UD för samtliga resor?

Det kan fortfarande finnas resor som är nödvändiga, av familjeskäl eller med anledning av för samhället viktiga arbetsresor.


Vad gäller för min reseförsäkring om jag redan är i landet?

Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring. Många försäkringsbolag har nu särskild information kopplat till coronaviruset på sina webbplatser.

Vad ska jag göra om jag befinner mig i Nepal och känner mig sjuk?

Om du uppvisar symptom såsom feber, hosta, andningsbesvär kan du kontakta nepalesiska myndigheter genom tre hjälpnummer som är öppna mellan 08.00-20.00:

+9779851255839
+9779851255837
+9779851255834

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00.

För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Kan jag kontakta ambassaden i New Delhi vid  en nödsituation?

Vid en akut nödsituation kan man ringa Sveriges ambassad i New Delhi på + 91 11 4419 7100 mellan. Efter kontorstid kommer samtalet att kopplas till UD:s konsulära jour i Stockholm.

Man kan även ringa Sveriges generalkonsulat i Kathmandu på +97714220939.

Ambassaden kan nås på e-mail: ambassaden.new-delhi@gov.se
Generalkonsulatet i Kathmandu nås på: ktm@congensweden.org.np

 

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Nepal är stabilt även om demonstrationer som periodvis övergått i våldsamheter har förekommit. Vissa landsomfattande strejker har genomförts.

Ambassaden uppmanar resenärer att generellt undvika större folksamlingar och att hålla sig uppdaterade om situationen i landet.

För mer information se lokal media: Kathmandu Post, Ekantipur, The Himalayan Times, My Republica

Terrorism

Det föreligger en risk för att terrorister ska genomföra attacker i Nepal. Var vaksam på allmänna platset, och följ lokala myndigheters råd. 

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden och katastrofer

Nepal ligger i ett seismologiskt aktivt område med stor risk för jordskalv. Vid ett större skalv i Nepal kommer det vara svårt för ambassaden eller andra organisationer att nå nödställda då stor risk finns att flygplatser och vägar är oanvändbara.

Under juni till september kan säsongsbundna kraftiga regn leda till översvämningar och jordskred.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare kan få visum vid ankomst till Nepal (visa on arrival). Svenskar uppmanas att innan resa kontrollera med nepalesiska generalkonsulatet i Stockholm eller med nepalesiska immigrationsmyndigheten vilka regler som gäller för det visumet som är tänkt att sökas.

Nepals generalkonsulat i Stockholm: http://www.nepalsgeneralkonsulat.se/

Nepals immigrationsmyndighet: http://www.nepalimmigration.gov.np/

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Nepal,  som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Nepals generalkonsulat i Stockholm vad som gäller.

Sverige har ingen ambassad i Nepal utan endast ett honorärkonsulat. Resenärer uppmanas att registrera sig på svensklistan

Hälso- och sjukvård

Svenska resenärer till Nepal uppmanas att se över sitt försäkringsskydd innan avresa till Nepal. Om man avser vandra i bergen eller liknande bör man kontrollera vad reseförsäkringen täcker. Det har förekommit fall där försäkringen inte täcker olika typer av vandring, bergsklättring eller liknande och personer har fått betala stora summor för att bli evakuerade.

Se gärna 1177 Vårdguidens reseråd, information om smittsamma sjukdomar och information om vacciationer inför resan till Nepal. https://www.1177.se/liv--halsa/reserad-och-vaccinationer/reserad-for-olika-lander/asien/nepal/

Sjukvården är begränsad och når inte upp till västerländsk standard. Det finns ingen central ambulansverksamhet, utan vid sjukdom bör det lokala sjukhuset kontaktas.

Utbrott av Dengue-feber, en myggburen sjukdom som bland annat kan orsaka hög feber och muskelsmärtor, har upptäckts i sydöstra Nepal. För att läsa mer om Dengue-feber och hur du skyddar dig, besök Vårdguiden 1177 eller Folkhälsomyndighetens hemsidor.

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i Nepal rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Straffen för narkotikarelaterade brott är hårda, med stora bötesbelopp och/ eller fängelse som påföljd.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör iaktta normal vaksamhet och försiktighet. Som i många länder förekommer rån och stölder. Särskilt i områden som är frekvent besökta av turister förekommer fickstölder.

Sexuella trakasserier av utländska medborgare, främst kvinnor, har rapporterats i turistområden som Thamel och Sanepa i Kathmandu. Försiktighetsåtgärder kvälls- och nattetid, så som att inte röra sig själv samt ha översikt över mat och dryck för att undvika att bli drogad, rekommenderas.

För kontakt med räddningstjänst, ring polisen på 100 och brandkåren på 101. Det finns ingen central ambulansverksamhet i Nepal, varför det lokala sjukhuset ska kontaktas.

Trafiksäkerhet

I Nepal råder vänstertrafik. Ambassaden uppmanar till försiktighet i trafiken, då trafikregler inte alltid följs samt att vägarna inte alltid håller högsta standard.

Bussolyckor är vanliga i Nepal, varför resenärer rådgörs att inte resa i överfulla, icke-underhållna bussar. Turistbussar håller ofta högre standard.

Vid resa med flygplan i Nepal rådgörs resenärer undersöka väderförhållanden. Under de senaste åren har flertalet flygplansolyckor skett i Nepal, se Aviation Safety Network. Flygfält som exempelvis Lukla’s är bland de mest avlägsna och svåra att landa på i världen, och är en utmaning för även de mest tekniskt kompetenta piloterna och väl underhållna flygplanen. Nepals flygsäkerhet bedöms vara under global standard, och alla plan från Nepal har vägrats tillstånd att driva lufttrafik till EU på grund av säkerhetsproblem.