• Svenska

Om utlandet Nepal

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.  

Senast uppdaterad 28 mar 2024, 11.35

Aktuella händelser

Regler för vandring

Svenskar som önskar vandra i Nepals nationalparker bör vara uppmärksamma att det endast är tillåtet att vandra i sällskap med guide eller grupp.

Ensamvandring i nationalparkerna är inte tillåtet. 

Allmänna säkerhetsläget

Vid en nödsituation kan man ringa ambassaden i New Delhi på + 91 11 4419 7100. Efter kontorstid kommer samtalet att kopplas till UD:s konsulära jour i Stockholm.

För konsulära frågor om t.ex. pass eller samordningsnummer kan man skicka ett email till: ambassaden.new-delhi@gov.se.

Resenärer uppmanas att innan avresa registrera sig på svensklistan samt ladda ner applikationen UD-resklar. 

Det allmänna säkerhetsläget i Nepal är stabilt även om demonstrationer som periodvis övergått i våldsamheter har förekommit. Vissa landsomfattande strejker har genomförts.

Ambassaden uppmanar resenärer att generellt undvika större folksamlingar och att hålla sig uppdaterade om situationen i landet.

För mer information se lokal media: Kathmandu PostEkantipurThe Himalayan TimesMy Republica

Terrorism

Det föreligger en risk för att terrorister ska genomföra attacker i Nepal. Var vaksam på allmänna platser, och följ lokala myndigheters råd. 

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer på UD:s reseinformation - Regeringen.se på regeringens hemsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Nepal ligger i ett seismologiskt aktivt område med stor risk för jordskalv. Vid ett större skalv i Nepal kommer det vara svårt för ambassaden eller andra organisationer att nå nödställda då det finns stor risk finns att flygplatser och vägar förstörs.

Under juni till september kan säsongsbundna kraftiga regn leda till översvämningar och jordskred.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare kan få visum vid ankomst till Nepal (visa on arrival). Svenskar uppmanas att innan resa kontrollera med nepalesiska generalkonsulatet i Stockholm eller med nepalesiska immigrationsmyndigheten vilka regler som gäller för det visumet som är tänkt att sökas.

Nepals immigrationsmyndighet: http://www.nepalimmigration.gov.np/

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Nepal,  som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Nepals generalkonsulat i Stockholm vad som gäller.

Hälso- och sjukvård

Svenska resenärer till Nepal uppmanas att se över sitt försäkrings- och vaccinationsskydd innan avresa till Nepal. Om man avser vandra i bergen eller liknande bör man kontrollera vad reseförsäkringen täcker. Det har förekommit fall där försäkringen inte täcker olika typer av vandring, bergsklättring eller liknande och personer har fått betala stora summor för att bli evakuerade.

Sjukvården är begränsad och når inte upp till västerländsk standard. Det finns ingen central ambulansverksamhet, utan vid sjukdom bör det lokala sjukhuset kontaktas.

Utbrott av Dengue-feber, en myggburen sjukdom som bland annat kan orsaka hög feber och muskelsmärtor, har upptäckts i sydöstra Nepal. För att läsa mer om Dengue-feber och hur du skyddar dig mot det och andra sjukdomar se gärna Checklista inför utlandsresan - 1177

Svenska medborgare uppmanas att följa de nepalesiska hälsomyndigheternas rekommendationer samt lokala myndigheters anvisningar. 

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i Nepal rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Straffen för narkotikarelaterade brott är hårda, med stora bötesbelopp och/ eller fängelse som påföljd.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör iaktta normal vaksamhet och försiktighet. Som i många länder förekommer rån och stölder, särskilt i områden som frekvent besöks av turister.

Sexuella trakasserier av utländska medborgare, främst kvinnor, har rapporterats i turistområden som Thamel och Sanepa i Katmandu. Försiktighetsåtgärder kvälls- och nattetid rekommenderas. 

För kontakt med räddningstjänst, ring polisen på 100 och brandkåren på 101. Det finns ingen central ambulansverksamhet i Nepal, varför det lokala sjukhuset ska kontaktas.

Trafiksäkerhet

I Nepal råder vänstertrafik. Ambassaden uppmanar till försiktighet i trafiken, då trafikregler inte alltid följs samt att vägarna inte alltid håller högsta standard. Bussolyckor är vanliga i Nepal, varför resenärer rådgörs att inte resa i överfulla, icke-underhållna bussar. Turistbussar håller ofta högre standard.

Vid resa med flygplan i Nepal rådgörs resenärer undersöka väderförhållanden. Under de senaste åren har flertalet flygplansolyckor skett i Nepal. Flygfält som exempelvis Lukla’s är bland de mest avlägsna och svåra att landa på i världen, och är en utmaning för även de mest tekniskt kompetenta piloterna och väl underhållna flygplanen. Nepals flygsäkerhet bedöms vara under global standard, och alla plan från Nepal har vägrats tillstånd att driva lufttrafik till EU på grund av säkerhetsproblem.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands