• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Handel med Nederländerna

Exportindustrin är motorn i den nederländska ekonomin vilket innebär att landet är känsligt för fluktuationer i världshandeln. Det senaste decenniet har präglats av en stabil tillväxt i ekonomin och sunda statsfinanser. Ekonomin återhämtade sig snabbt efter en kraftig nedgång inledningsvis under coronapandemin. Kraftiga ekonomiska stimulanser under pandemin har även ökat budgetunderskott och statsskuld. Effekterna av Rysslands krig i Ukraina, bristande leveranskedjor och arbetskraftsbrist har dock lett till kraftigt ökande inflation och avtagande tillväxt.

Landet är en av världens största exportörer av livsmedel. Industriell produktion finns främst inom matförädling, metallurgi, elektronik, kemisk industri, bygg- och anläggning samt olja och gas. Nederländerna har också en väl utvecklad infrastruktur när det gäller IT, telekommunikation, person- och godstransporter. Samhället är ett av de mest digitaliserade i världen.

Cirka 450 svenska företag är registrerade i Nederländerna. Nederländerna är Sveriges sjunde största exportmarknad och står för 4,8 % av Sveriges totala export (2022). Nederländerna står för 10,5 % av Sveriges  import och är vår tredje största importpartner (2022). Från 2021 till 2022 ökade den svenska exporten till Nederländerna med 16 %, och importen ökade med 33 %. Läs mer: Länk till ambassadens Landrapport.

Frågor som rör export från Sverige till Nederländerna eller andra handelsrelaterade frågor bör ställas till Business Sweden:
Telefon: +31- (0)70 302 20 50
E-post: netherlands@business-sweden.se
Länk till Business Sweden hemsida

Svenska handelskammaren har allmän information och praktiska länkar (information på svenska): Länk till Driva företag i Nederländerna