• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Handel med Nederländerna

Nederländerna är en historiskt betydande handelsnation och hamnen i Rotterdam är idag ett nav för världshandeln. Hamnen är den största i Europa och den nionde största i världen och Schiphol är en av Europas största flygplatser.

Exportindustrin är motorn i den nederländska ekonomi vilket innebär att landet är känsligt för fluktuationer i världshandeln. Efter den internationella finanskrisen 2008 stagnerade ekonomin men har återhämtat sig och idag är tillväxten god.

Landet är en av världens största exportörer av livsmedel. Industriell produktion finns främst inom matförädling, metall, elektronik, kemisk industri, samt olja och gas. Nederländerna har också en väl utvecklad infrastruktur när det gäller telekommunikation, person- och godstransporter. Samhället är ett av de mest digitaliserade i världen. Nederländerna är idag Sveriges sjunde största exportmarknad och sjätte största handelspartner. Den holländska marknadens utvecklade digitalisering gynnar svenska företag som tillverkar innovativa och kvalitativa produkter.

Cirka 450 svenska företag är registrerade i Nederländerna. Business Sweden har ett kontor i Haag och Svenska handelskammaren och VisitSweden sitter i Amsterdam.

Frågor som rör export från Sverige till Nederländerna eller andra handelsrelaterade frågor bör ställas till Business Sweden:
Telefon: +31- (0)70 302 20 50
E-post: netherlands@business-sweden.se
Hemsida Business Sweden

Svenska handelskammaren har allmän information och praktiska länkar (information på svenska): Länk till Driva företag i Nederländerna