• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Om Nederländerna

Ambassaden sammanställer regelbundet en landrapport för Nederländerna.

Rapporten innehåller en kort historik om Nederländerna, basfakta om landet, ambassadens beskrivningar av bland annat inrikespolitik, internationella förbindelser, ekonomi och svensk-nederländska förbindelser.

Länk till  ambassadens rapport.