• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Frihetsberövad i utlandet

Utrikesförvaltningen hanterar drygt 200 ärenden med frihetsberövade svenskar utomlands. Antalet varierar något vid varje givet tillfälle. Några länder där många svenskar är frihetsberövade är USA, Tyskland och Storbritannien.

Om polisen griper dig utomlands, kan en svensk ambassad inte påverka eller ingripa i det landets rättsprocess. Ambassaden försäkrar sig om att du får offentlig försvarare och hjälper till att förmedla kontakt med din familj. Vill du anlita privat advokat måste du själv eller dina anhöriga betala den kostnaden. Ambassaden kan också förmedla pengar från dina anhöriga om du behöver köpa t. ex. mat eller hygienartiklar.

Ambassaden kan däremot aldrig "fixa ut dig" ur arrest eller fängelse och inte heller betala borgen eller böter för dig.

Tänk efter före - rätta dig efter landets sedvänjor och lagar. Svensk lag gäller bara i Sverige!