• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Legaliseringar

En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta och i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på.

Ambassaden kan legalisera:

• dokument med underskrift av behörig tjänsteman vid svenska utrikesdepartementet,
• dokument med underskrift av behörig tjänsteman vid det lokala utrikesministeriet.

Mer information finns på UD Legaliseringars webbplats.