• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Arv i internationella situationer

Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället.

Den svenska myndighet som ansvarar för arvsfrågor är Skatteverket. Du hittar mer information på deras webbplats.

Länk till Skatteverkets webbplats

Länk till europeiskt arvsintyg

Vill du veta mer om reglerna kan du läsa om Arv i internationella situationer Lag (2015:417):

Länk till Lagen om arv i internationella situationer (2015:417).