• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Ansökan om pass för medborgare mellan 18 och 22 år som aldrig varit bosatta i Sverige

Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du
• är född utanför Sverige
• aldrig har bott i Sverige och
• inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap om detta skulle leda till att du blir statslös.

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år. Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har bott i Sverige eller om du regelbundet har besökt Sverige.

Ansöka om att behålla svenskt medborgarskap
Du ansöker genom att fylla i denna blankett: Länk till Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap, blankett nummer 302021

Lämna in ansökan till ambassaden.

Om du är på besök i Sverige kan du skicka din ansökan till:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Du betalar ingen avgift när du ansöker om att få behålla ditt svenska medborgarskap.

Efter beslut
Migrationsverket skickar hem beslutet till dig eller till ambassaden eller konsulatet om du bor utomlands.