• Svenska

Om utlandet Montenegro

Gifta sig i Montenegro

Vigsel inför svenska myndigheter i Montenegro är tyvärr inte möjlig.

Vigsel vid Sveriges ambassad i Belgrad erbjuds inte. Det finns inte heller någon svensk kyrka vare sig i Serbien eller Montenegro.

Enligt ambassadens kännedom krävs det följande handlingar för giftermål i Serbien:

  • Personbevis som inte får vara äldre än tre månader, där medborgarskap, civilstånd och föräldrar framgår.
  • Giltig passhandling
  • Äktenskapscertifikat, som är en individuell handling som styrker att du har rätt att gifta dig. Detta betyder att ett par svenskar som önskar gifta sig inför en serbisk vigselförrättare myndighet behöver ha varsitt certifikat. Certifikatet utfärdas på svenska eller engelska och är giltigt i fyra månader. Äktenskapscertifikatet föregås av hindersprövning.

Svenska medborgare folkbokförda i landet ansöker om äktenskapscertifikat hos Skatteverket genom att fylla i blankett "Äktenskapscertifikat, ansökan och försäkran" (SKV 7881) Skatteverket utför hindersprövning och utfärdar certifikat.

Svenskar bosatta i Serbien ska i stället kontakta ambassaden i Belgrad för att ansöka om äktenskapscertifikat. Ambassaden utför hindersprövning och utfärdar certifikat. 

Samtliga handlingar ska vara legaliserade med apostille-stämpel och översatta till serbiska

I de flesta fall krävs det att man personligen besöker vigselkontoret innan vigsel.

Efter vigsel måste man själv insända vidimerad kopia av vigselattest till Skatteverket för att vigseln ska registreras i Sverige.

Se även på svenska skatteverkets hemsida angående vigsel utomlands
Skatteverket