• Svenska

Om utlandet Montenegro

Förnyelse av körkort

För att förnya ditt svenska körkort måste du vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader.

Det är Transportstyrelsen som prövar var du är permanent bosatt när det gäller körkortsfrågor. Läs om hur du förnyar ditt körkort på Transportstyrelsens webbplats.

Är du folkbokförd i Sverige men tillfälligt befinner dig utomlands på grund av studier, arbete eller en längre resa, kan du fortfarande förnya ditt svenska körkort och få det utlämnat på en svensk ambassad eller ett konsulat.

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda ditt svenska körkort under dess giltighetstid. Därefter måste körkortet förnyas.

Du som är permanent bosatt i Serbien ska fortsättningsvis byta ut ditt svenska körkort mot ett serbiskt körkort utfärdat av behöriga myndigheter i landet.

Med permanent bosättning avses bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår till följd av:

  • personlig och yrkesmässig anknytning eller,
  • personlig anknytning som präglas av ett nära band mellan en person och den plats där personen bor, om yrkesmässig anknytning saknas.

Om du omväxlande bor i två eller flera stater, på grund av att din yrkesmässiga anknytning skiljer sig från din personliga anknytning, är din permanenta bosättning den plats till vilken du har personlig anknytning. Detta gäller under förutsättning att du regelbundet återvänder dit. Om du genomför en tidsbegränsad uppgift i ett annat land än det där du har personlig anknytning, behöver du inte återvända regelbundet till det land där du har en personlig anknytning för att anses vara permanent bosatt där.

Gäller inte dig som är tillfälligt utomlands

Du som är folkbokförd i Sverige men tillfälligt befinner dig utomlands på grund av studier, arbete eller en längre resa, kan fortfarande förnya ditt svenska körkort och få det utlämnat på en svensk ambassad eller ett konsulat.

Om du flyttar tillbaka till Sverige

I regel behöver du inte göra ett nytt förarprov för att få tillbaka den svenska körkortsbehörigheten. Kontakta Transportstyrelsen för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

Senast uppdaterad 18 sep 2021, 21.03