• Svenska

Om utlandet Montenegro

Avgifter

Aktuella avgifter för konsulär- och migrationstjänster.

Listan nedan visar de vanligast förekommande avgifterna i Serbien och Montenegro.

IV-Schengenvisering, serbiska pass utfärdade av Koordinaciona uprava:

35 EUR / 4100 RSD

IV-Schengenvisering normal avgift för vuxna: 80 EUR / 9 400 RSD

IV- Schengenvisering normal avgift för barn 6-12 år: 40 EUR / 4 700 RSD

Nationell visering: 60 EUR / 7 000 RSD

UAT- Uppehålls-/arberstillstånd vid familjeanknytning enligt 5 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) för personer som fyllt 18 år

2000 SEK / 21 200 RSD

UT för barn- Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt 5 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) för personer som inte fyllt 18 år

1000 SEK / 10 600 RSD

UAT2- Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid arbetskraftsinvandring, enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), vid ansökan 

2200 SEK /23 300 RSD

UAT2- Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid arbetskraftsinvandring, enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), vid förlängning

2200 SEK / 23 300 RSD

UT2 för barn- Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som inte fyllt 18 år, besök eller medföljande till UAT2, studenter 

750 SEK / 7 900 RSD

UT- Uppehållstillstånd för personer som fyllt 18 år, besök eller medföljande till UAT2 eller studenter

1500 SEK / 15 900 RSD

UAT3- Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 10 a § utlänningslagen (2005:716) för för att bedriva näringsverksamhet, egen-företagare

2000 SEK / 21 200 RSD

-------------------------------------------------------------------------------

Ordinarie pass: 1 600 SEK / 16 900 RSD

Provisoriskt pass: 1 800 SEK / 19 100 RSD

Provisoriskt främlingspass: 500 SEK / 5 300 RSD 

Främlingspass: 750 SEK / 7 900 RSD

Nationellt id-kort: 1 600 SEK / 16 900 RSD

Bestyrkande/intyg/legalisering: 200 SEK / 2 100 RSD 

Utlämnande av körkort: 450 SEK / 4 800 RSD

Utlämnande av körkort/pass/nationellt id-kort som utfärdats av annan myndighet: 200 SEK / 2 100 RSD

Levnadsintyg (pensionsmyndighet eller försäkingsärendet): Utan avgift

Anmälan om svenskt medborgarskap: 175 SEK / 1 900 RSD

Åtgärd utförd i tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme: 

600 SEK / 6 400 RSD

Åtgärd utom tjänstelokalen under kontorstid, för varje påbörjad timme: 

400 SEK / 4 200 RSD, för en dag dock högst 2000 SEK / 21 200 RSD

Åtgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid, för varje opåbörjad timme: 

800 SEK / 8 500 RSD 

Avgifter - Konsulatet i Podgorica 

Provisoriskt pass: 1800 SEK / 163 EUR

Bestyrkande/intyg/legalisering: 200 SEK / 18 EUR

Utlämnande av körkort: 450 SEK / 41 EUR

Expeditionsavgift för utlämnande av körkort/pass/nationellt ID-kort om avgift betalats i Sverige: 200 SEK / 18 EUR

UPS-kostnad för körkort/pass till konsulatet i Podgorica: 3 750 RSD / 25 EUR

--------------------------------------------------------------------------------

SEK/RSD 10.593220 EUR/SEK 11.054200; EUR/RSD 117.1972 (2024-01-03)