Meny
  • Svenska

Om utlandet Mongoliet

Övriga upplysningar

Betalkort tas emot på ett fåtal varuhus, hotell och restauranger. Mongoliet är fortfarande ett kontantsamhälle, dock har bankomater blivit allt vanligare i städer. Det finns även möjlighet att skicka pengar från Sverige med Western Union.

Det finns ingen svensk ambassad i Mongoliet och eventuellt konsulärt bistånd ges på distans från den svenska ambassaden i Peking. Utanför kontorstid hänvisas till UD:s konsulära jour som nås via ambassadens växel +86-10-6532 9790.

Konsulärt bistånd kan också lämnas av annan EU-ambassad i Ulan Bator, t.ex. Tysklands ambassad, telefon + 976 (11) 32 33 25, 32 39 15, 32 09 08.

Om man förlorar sitt pass i Mongoliet ansöker man om ett provisoriskt EU-pass (ETD, Emergency Travel Document) på en av EU-ambassaderna i Ulan Bator. Observera att ETD inte godkänns som resehandling av Kina.