Meny
  • Svenska

Om utlandet Mongoliet

03 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Coronavirus

Mongoliska myndigheter har nyligen vidtagit en rad spridningsreducerande åtgärder och avråder från alla resor till Mongoliet. Vidare har de meddelat att de ställer in internationella flygningar fram till slutet av mars. Resenärer bör hålla regelbunden kontakt med sitt flygbolag för att efterhöra om eventuellt ändrade eller inställda avgångar.

Mask måste bäras på offentliga platser och feberkontroller utförs regelbundet. Affärer (förutom mataffärer) håller stängt tills den 16 mars. Folksamlingar är förbjudna och skolor och andra läroinstitut håller stängt fram till slutet av mars.

Utlänningar som uppvisar förkylningssymptom och de som har varit i utsatta länder kan bli ålagda karantän i statligt anvisade platser eller i hemmet. Mongoliska medborgare som kommer från Kina, Taiwan, Hongkong, Macao, Korea, Italien Iran eller andra länder med bekräftade COVID-19 fall, kan få karantän vid ankomst till Mongoliet.

Eventuella kostnader i samband med karantän åligger den enskilda.

Ytterligare restriktioner kan komma att införas och ambassaden råder samtliga medborgare som befinner sig i Mongoliet att nog följa lokala myndigheter.

Ministry of Health of Mongolia
Ministry of Foreign Affairs of Mongolia
National Emergency Management Agency of Mongolia

Ambassaden uppmanar även svenska medborgare som befinner sig i Mongoliet att anmäla sig till svensklistan

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar. På ECDC och WHO:s webbsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Senast uppdaterad 08 jul 2019, 14.34
Ambassadens reseinformation