• Svenska

Om utlandet Moldavien

Handel med utlandet

Exportrådet i Rumänien hjälper även svenska företag som vill etablera sig - eller växa - i Moldavien.

Handels- och investeringsförbindelserna mellan Sverige och Moldavien har traditionellt legat på en låg nivå. I och med Rumäniens EU-medlemskap från och med den 1:a januari 2007 har den före detta Sovjetrepubliken Moldavien blivit EU-grannland och detta förväntas bidra positivt till investeringar och till utökade affärsrelationer parallellt med att landets ekonomi utvecklas positivt och det ekonomiska och politiska reformarbetet fortsätter.

För svenska företag kännetecknas affärsmöjligheterna i Moldavien av möjligheter att delta i återstoden av privatiserings-processen, etablering av försäljning i landet och i samband med det dra nytta av tullfri försäljning i merparten av före detta Sovjetunionen samt etablering av kostnadseffektiv produktion inom ett flertal branscher.

Ungefär 50 % av alla företag inom industrin har privatiserats idag. För processindustrin ligger siffran på 93 % och för den lätta industrin på 82 %. För tjänste och handelssektorn ligger privatiseringsgraden på 70 %. Här finns med andra ord goda affärsmöjligheter för svenska företag som önskar etablera sig i landet genom förvärv av existerande verksamhet. För etablering av produkt eller tjänsteförsäljning, antingen genom säljbolag eller genom samarbete med en distributör, kan dels den moldaviska marknaden bearbetas samt på grund av frihandelsavtal även merparten av före detta Sovjetunionen. Då den moldaviska ekonomin har utvecklats mycket bra de senaste åren och investeringsbehoven är stora, finns avsättningsmöjligheter inom en rad branscher i landet. Speciellt nämnvärda ur ett svenskt perspektiv är dock produkter för byggnadsindustrin, maskinindustrin samt konsumentprodukter. 

Vid etablering av produktion i Moldavien framstår en rad sektorer som speciellt attraktiva. Detta gäller bland annat textilindustrin, elektronikindustrin (kretskort och elektriska halvfabrikat) samt mjukvaruindustrin.