Meny
  • Svenska

Om utlandet Moldavien

Behöver jag visum?

Svenska medborgare behöver inte visum för att besöka Moldavien upp till 90 dagar under en sexmånadersperiod.

Vid inresa i Moldavien krävs pass eller nationellt ID-kort, även för resa till regionen Transnistrien. Resehandlingen ska vara giltig i tre månader vid inresa. Observera att ambassaden har begränsade möjligheter att bistå individer vid eventuell konsulär kris i regionen Transnistrien.

Vid inresa genom Transnistrien från Ukraina saknas moldavisk gränskontroll och därmed får man ingen inresestämpel i Moldavien. Detta krävs inom 72 timmar för att undvika svårigheter vid utresa ur landet. Inresestämpel kan fås från en moldavisk gränspolisstation, på ett utav migrationsmyndighetens kontor eller på ett Public Services Agency-kontor. Information om gränsövergångar finns på den moldaviska gränspolisens hemsida