• Svenska

Om utlandet Moldavien

Gifta sig i Moldavien

Inför vigseln

Kontrollera vid det Serviciul Stare Civila – kontor (byrån för registrering av civilstånd) där vigseln planeras äga rum exakt vilka handlingar den svenska parten skall medföra och om de behöver förses med apostille.

Vanligtvis efterfrågas: 

  • Kopia av pass och ”inresestämpel” (man behöver även visa upp originalet)
  • Från Skatteverket: "Utdrag om folkbokföringsuppgifter – 120 med alla relationer – på engelska" Denna behöver en apostille från Sverige, sedan behöver den översättas till rumänska av en officiell moldavisk notarius.
  • Från Skatteverket: Ifyllt Äktenskapscertifikat, Ansökan och försäkran (SKV 7881)- på engelska, apostille från Sverige. Även denna måste översättas till rumänska av en officiell moldavisk notarius.

Ambassaden kan sedan bistå i att utfärda ett intyg på rumänska, som bekräftar uppgifterna i folkbokföringen. Intyget kostar motsvarande 120 kronor. Mer information finns på moldaviska utrikesdepartementets hemsida.

Efter vigseln

Den som gift sig inför utländsk myndighet måste själv anmäla det till Skatteverket och visa ett vigselintyg. Bedömer Skatteverket att äktenskapet är giltigt i Sverige förs det in en uppgift om äktenskapet i folkbokföringen. För mer information om vilka handlingar som krävs för registrering i folkbokföringen vänligen kontakta ditt lokala skattekontor.