• Svenska

Om utlandet Moldavien

Akut hjälp

Ambassadens kontaktinformation finns här. 

I mycket allvarliga nödsituationer, som kräver omedelbar hjälp då ambassaden är stängd, kan du ringa till ambassadens växel: +373 22 26 73 20 för att via knappval kopplas vidare till Utrikesdepartementets konsulära jour i Stockholm. Konsulära jouren är tillgänglig dygnet runt sju dagar i veckan.