• Svenska

Om utlandet Mexiko

Barn födda genom surrogatarrangemang i Mexiko

Att anlita surrogatmödrar utomlands kan vara förknippat med både osäkerhet och risker. Personer som överväger att genomföra surrogatarrangemang i Mexiko bör vara medvetna om att det kan bli en utdragen och komplicerad process.

Ambassadens roll

Ambassadens roll är främst att bistå med namnanmälan, göra rekvisition av samordningsnummer samt därefter utfärda pass/ provisoriskt pass.

Rättsligt fastställt faderskap

För att ambassaden ska kunna ta emot namnanmälan och rekvirera ett samordningsnummer måste faderskapet först vara rättsligt fastställt. Födelsebevis och DNA prov är inte tillräckligt för att faderskapet ska anses vara rättsligt fastställt.

Det finns tre alternativ när det gäller att rättsligt fastställa faderskap för barn:

  1. Faderskapsbekräftelse (ej födelsebevis) från behörig registreringsmyndighet i Mexiko. ”Acknowledgement of paternity”.
  2. Dom gällande faderskap.
  3. Bekräftelse av faderskap från socialnämnden i Sverige.

Faderskapsbekräftelse i Mexiko eller dom i Mexiko är vad vi erfar en svår process, men en lokal advokat bör kunna råda. Möjligheten kan även variera beroende på i vilken delstat i Mexiko surrogatfödseln görs. Det bör noteras att i några delstater är surrogatfödslar lagliga, i andra olagliga. I de flesta delstater finns det dock ingen reglerande lagstiftning.

Mexikanskt medborgarskap

Vad gäller medborgarskap så tillämpar Mexiko territorialprincipen, vilket innebär att barn födda i Mexiko automatiskt har rätt till mexikanskt medborgarskap. Det kan därmed vara möjligt för surrogatföräldrarna att utverka mexikanska pass för barn för hemresa till Sverige och där kunna fortsätta processen med att rättsligt fastställa faderskapet. Det är mexikanska myndigheter som informerar om vad som krävs för att ansöka om mexikanskt pass samt vilka dokument man behöver kunna visa upp för gränsmyndigheter vid utresa.

Försäkring

Det är viktigt i att säkerställa att man har en bra försäkring som täcker alla inblandade parter, vård på privat sjukhus vid ev komplikationer vid födsel (såväl barn som surrogatmamma) kan bli väldigt kostsamma.

Senast uppdaterad 08 sep 2022, 14.24