• Svenska

Om utlandet Marocko

Om olyckan är framme

Du bör se till att vara försäkrad när du reser i Marocko.

Behöver du komma i kontakt med läkare eller övrig sjukvård kontakta ambassaden i Rabat eller de svenska konsulaten.

Telefonnummer ambulans: 150

Telefonnummer brandkår: 115

Poliskontor finns i de flesta kvarter i de större städerna.

För att komma i kontakt med polisen ring: 119

Om olyckan är framme – vad kan du få hjälp med?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer