Meny
  • Svenska

Om utlandet Marocko

Legaliseringar

Nedan finner du information om personbevis, utdrag ur belastningsregistret samt apostille.

Att beställa utdrag ur folkbokföringen och belastningsregistret  

Personbevis kan beställas från Skatteverket, per telefon +(00)46 8 56485160 eller genom att besöka deras hemsida.

På polisens hemsida kan du ansöka om utdrag ur belastningsregistret och Rikspolisstyrelsens dataregister. För information och ansökningsblanketter, se polisens hemsida.

Apostille

I många fall kräver marockanska myndigheter en apostille på det svenska personbeviset. En apostille kan inte utfärdas av ambassaden, utan du behöver vända dig till Notarius Publicus i Sverige.

En apostille-stämpel är ett intyg om att en namnteckning, ett sigill och/eller en stämpel på en svensk handling är äkta. I Sverige är det endast Notarius Publicus som har behörighet att utfärda apostille-stämpel. Notarius Publicus utses av länsstyrelsen i varje län och finns i de flesta svenska städer. Notarius Publicus är lätta att hitta om du söker på internet. En apostille bör finnas på den svenska originalhandlingen innan den översätts.

Du kan läsa mer om apostille och legaliseringar på regringens hemsida

Legaliseringar

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer