• Svenska

Om utlandet Mali

Svenskt utvecklingssamarbete med Mali

Sverige inledde ett bilateralt utvecklingssamarbete med Mali i slutet av 90-talet. Utöver utvecklingssamarbetet är Sverige även en stor givare av humanitärt stöd till Sahel-regionen, inklusive Mali. Totalt har drygt två miljarder svenska kronor utbetalats sedan 1998, inklusive humanitärt bistånd.

Den 16 juni 2016 fattade Sveriges regering beslut om en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali för perioden 2016-2020 och gav Sida och Folke Bernadotteakademin i uppdatag att ansvara för genomförandet.

Inom ramen för strategin ska det svenska utvecklingssamarbetet bidra till ett stärkt samhällskontrakt och minskad sårbarhet för återfall i konflikt. Sverige ska vidare bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturresurser och stärkt motståndskraft mot klimatförändringar.

De tre prioriterade områdena för samarbetet är:

  • Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter
  • Mänsklig säkerhet och frihet från våld
  • Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer

Strategin omfattar sammantaget 1200 miljoner svenska kronor för perioden 2016-2020, varav 1180 miljoner kronor avser Sidas verksamhet och 20 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademins verksamhet.

Sveriges utvecklingssamarbete med Mali bedrivs med flera olika partners som ansvarar för genomförandet av insatserna inom de tre prioriterade områdena ovan. Sverige arbetar med den maliska staten på olika nivåer, FN-organisationer och maliska och internationella enskilda organisationer och privat sektor.

För mer information om Sveriges utvecklingssamarbete med Mali, gå till Sidas webbsida.

Utvecklingssamarbete

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar.

Läs mer