• Svenska

Om utlandet Malaysia

Inför resan

På UD:s webbplats finns information om vad ambassaderna och konsulaten kan hjälpa till med och vad resenären bör tänka på inför resan.
 
www.ud.se/resklar

 • Ha ett giltigt pass. Kontrollera att passets giltighetstid inte har gått ut eller går ut under resans gång. I många länder, speciellt i Asien, krävs att passet är giltigt sex månader vid in- och utresan.
 • Provisoriskt pass är ej giltigt för inresa till Malaysia. 
 • Ta reda på om visering behövs till landet du ska resa till.
 • Kontrollera om du behöver vaccinera dig i god tid före utresan.
 • Gör kopior på alla värdehandlingar som pass, visering, biljetter, försäkringar, kreditkort med mer. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en annan i din packning, separat från originalen. Tänk på att ett svenskt pass är mycket stöldbegärligt.
 • Ha telefonnummer till svenska ambassaden i landet du ska besöka, spärrservice, försäkringsbolagets alarmcenter och andra viktiga telefonnummer sparade.
 • Se till att någon där hemma har din färdbeskrivning och håll regelbunden kontakt med dina anhöriga.
 • Kontakta ambassaden eller närmaste konsulatet i landet där du befinner dig om det blir krig eller kris, eller om en naturkatastrof eller större olycka inträffar. Har du försäkring, kontakta försäkringsbolagets alarmcentral.
 • Kontakta dina anhöriga i en krissituation.
 • Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns. Lämna aldrig ditt baggage utan uppsikt.
 • När du är gäst i ett annat land – tänk på att rätta dig efter landets sedvänjor och lagar. Svensk lag gäller bara i Sverige!
 • Läs reseinformation om landet på
  >
  Svenska utlandsmyndigheters webbplatser

Förbered din resa

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer