• Svenska

Om utlandet Malaysia

Ansöka om nytt körkort utomlands?

Riksdagen beslutade den 5 april 2017 om nya regler som berör dig som är permanent bosatt utomlands och ska förnya ditt svenska körkort.

För att förnya ditt svenska körkort måste du vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader. Det är Transportstyrelsen som prövar var du är permanent bosatt när det gäller körkortsfrågor.

Är du folkbokförd i Sverige men tillfälligt befinner dig utomlands på grund av studier, arbete eller en längre resa, kan du fortfarande förnya ditt svenska körkort och få det utlämnat på en svensk ambassad eller ett konsulat.

Om du flyttar tillbaka till Sverige behöver du i regel inte göra ett nytt förarprov för att få tillbaka den svenska körkortsbehörigheten. Kontakta Transportstyrelsen för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

Läs om hur du förnyar ditt körkort på Transportstyrelsens webbplats