• Svenska

Om utlandet Luxemburg

Beställning av samordningsnummer i Luxemburg

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste söka samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Observera att beställning av samordningsnummer endast ska göras om du ämnar söka pass inom tre månader. Om en passansökan inte fullföljs inom tidsramen återkallas samordningsnumret. Ambassaden kan endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Observera att för personer födda före 1 april 2015 till ett ogift par där endast fadern är svensk medborgare måste en Anmälan om svenskt medborgarskap göras innan det är möjligt att söka samordningsnummer. 

1.   Ansök om samordningsnummer i Luxemburg

Följande dokument krävs:

1.     Ifylld blankett SKV7750, hämta blanketten här. Sökanden över 18 år måste själv fylla i och skriva under blanketten. Sökanden över 12 år måste skriva under blanketten tillsammans med föräldrarna. 

2.     Ifylld blankett Prövning av svenskt medborgarskap, hämta blanketten här. 

3.     Födelsebevis i original, båda föräldrarnas namn ska framgå. 

4.     Ett förlossningsintyg/födelsejournal i original.

5.     Föräldrarnas vigselbevis, om de är/var gifta.

6.     Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation. Svenska föräldrar måste uppvisa giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort.

Ta med ovanstående dokument till konsulatet. Båda föräldrarna till barnet samt barnet måste personligen inställa sig på konsulatet. 

Handläggningstiden för samordningsnummer är normalt 6-8 veckor.

Ambassaden kan inte acceptera en ansökan som inte är komplett, se till att ansökan innehåller samtliga efterfrågade dokument.