• Svenska

Om utlandet Liberia

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 10 jan 2023, 16.31

Aktuella händelser

Pandemin är inte över och resenärer har fortsatt ett stort ansvar för  att inhämta aktuell information kring sitt resande. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information, läs mer här.

Allmänna säkerhetsläget

Liberia är ett av världens fattigaste länder och landet lider ännu av konsekvenserna av inbördeskrigen mellan 1989 och 2003. Under 2014 drabbades Liberia, likt flera länder i Västafrika hårt av ebolautbrottet. Landet förklarades fritt från ebola i juni 2016.

Det allmänna säkerhetsläget är förhållandevis gott, men risk för oroligheter finns, både i Monrovia och i vissa städer på landsbyggden.

Liberia är ett land med flera etniska grupperingar, mer eller mindre uppdelade i de olika regionerna. Korruptionen är utbredd, arbetslösheten hög och uteblivna lönbetalning vanliga. El- och vattenförsörjning saknas i stora delar av landet liksom i delar av huvudstaden. Landrättigheter är en särskilt känsliga fråga i Liberia. Dessa faktorer kan resultera i större demonstrationer och allmänt missnöje som stundtals kan bli våldsamt.  

Under oktober 2023 kommer presidentsval hållas i Liberia. Risken för oroligheter ökar ju närmare valet kommer. Redan nu ses tendenser att brott mot politiker ökar och delar av oppositionen bestående av flera partier är indragen i en rättsprocess och interna konflikter. Detta skulle kunna leda till oroligheter. Svenskar uppmanas följa nyhetsbevakningen via t.ex. FrontPageAfrica.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Liberia bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.

Naturförhållanden och katastrofer

I landet råder tropiskt klimat med mycket hög luftfuktighet. Regnperioden varar mellan maj till november. Nederbörden kan vid kusten uppgå till 6000 mm/år. Vid häftiga regn i Monrovia är översvämningar vanliga i vissa stadsdelar. Regnperioden innebär också att många vägar på landsbygden blir obrukbara, vissa områden blir helt eller delvis avskurna.

Liberia drabbas dock sällan av naturkatastrofer så som jordbävningar, cykloner eller liknande.

In- och utresebestämmelser

Vänligen notera särskilda inreseregler på grund av Covid-19. Läs mer på den särskilda sidan för Coronainformation.

Svenska medborgare behöver visering för inresa till Liberia. Ta kontakt med Liberias ambassad i Berlin i god tid före avresa. Den liberianska ambassaden har också aktuell information och kostnadsuppgifter för viseringar.

Embassy of the Republic of Liberia

Kurfürstenstr. 84
10787 Berlin
Tel:     (+49) (0)30 26391194
Fax:    (+49) (0)30 26394893
Besök deras hemsida eller skicka ett mejl vid frågor.

Kontrollera alltid antal giltiga dagar för visumet och vad som stämplas in vid inresa. Det är viktigt att passet och eventuellt andra resedokument är giltiga under hela vistelsetiden i Liberia.

För arbete behövs arbetstillstånd.

Vaccination mot gula febern är ett krav, kontroll sker både vid in- och utresa.

Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Liberia håller låg standard, de större statliga sjukhusen rekommenderas inte. Även lättare hälsotillstånd kan innebära svårigheter. På landsbygden är tillgången till vård än mer begränsad. Svenskar i behov av vård bör i första hand kontakta AMI Healthcare i Monrovia. 

Allvarligare eller akuta sjukdomsfall måste evakueras till tredje land för att erhålla adekvat vård. Resenärer bör därför innan avresa säkerställa en heltäckande reseförsäkring som innefattar medicinsk evakuering från landet. En medicinsk evakuering kan bli mycket dyr.

Många tropiska sjukdomar förekommer i Liberia - gula febern, tyfoid, TBC och kolera. Även malaria är vanligt förekommande i hela landet, också i Monrovia. Förutom att ta malariaprofylax bör även myggspray användas samt kroppstäckande kläder, i synnerhet i skymningen. Myggnät rekommenderas.

Ta kontakt med en vaccinationscentral i god tid före avresa för att få nödvändiga vaccinationer och malariaprofylax.

Bad i sötvatten bör undvikas eftersom risken för snäckfeber finns.

Läs fler hälsoråd inför din utlandsresa på 1177 Vårdguiden.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder, inbrott och personrån förekommer i Liberia, särskilt i Monrovia och kan vara våldsamma.

Rånöverfall förekommer och förövarna kan vara beväpnade. Det är större risk i tätorter och som utlänning kan du vara extra utsatt. Vidta säkerhetsåtgärder som att aldrig gå ute när det är mörkt, undvik stökiga områden och stora folksamlingar och färdas i egen (ej delad) bil om förflyttning måste ske på kvällen. Använd endast säkra taxibolag och undvik allmänna transportmedel som Kekeh, motorcykeltaxi och delade taxibilar då stölder förekommer. Våldtäkt är ett vanligt brott och har även drabbat utlänningar.

Den nationella polisen har allvarliga kapacitetsproblem och dess möjlighet att förebygga eller utreda brott är begränsad.

Var försiktig vid bad längs med havsstränderna då strömmarna vid kusten är mycket starka och olyckstillbud är vanliga. Vattenkvalitén på vissa kuststräckor kan också ifrågasättas, avloppsrör rinner ut i havet vissa sträckor.

Trafiksäkerhet

Trafiken utgör en stor risk i Liberia, särskilt i Monrovia. Övergångsställen, trottoarer och trafikljus saknas. Vägbelysning saknas mestadels. 

Vägnätet utanför Monrovia, med undantag för en huvudled norrut mot Ganta och söderut mot Buchanan, är i dåligt skick. Delar av landet, framförallt i sydöst, är isolerade under den långa regnperioden, april-november.

Att resa i Liberia kräver noggrann förberedelse vad gäller såväl transport som övernattning. Det bästa är att anlita en lokal chaufför. På grund av det outbyggda vägnätet är trafikstockningar vanliga i Monrovia, vilket kan bidra till olyckor. Undvik att färdas på vägar och gator efter mörkrets inbrott. Motorcykeltaxi bör undvikas.

Vid den internationella flygplatsen saknas allmän taxi- eller flygbussförbindelse med Monrovia. Den som anländer med flyg bör i förväg ha ordnat med säker transport från flygplatsen. De större hotellen kan bistå med detta. Flygplatsen ligger ca 1,5 - 2 timmas resväg (beroende på trafik och väglag) ifrån Monrovia.

Resa i landet

I Liberia kan du betala med både amerikanska dollar (USD) och liberianska dollar (LRD). Ambassaden rekomenderar dock att personer att ta med USD eftersom det kan vara svårt att få ut kontanter ur bankomaten. De större hotellen, restauranger och matbutikerna accepterar utländska betalkort. Uppkopplingen kan dock vara dålig vilket kan innebära att kontanter ändå är nödvändiga.

Identitetshandling bör hela tiden medföras och kan efterfrågas av polis eller immigrationsmyndigheter. Ta gärna en kopia av passet och förvara denna separat eller digitalt.

Svenskar som befinner sig i Liberia uppmanas ladda ner appen UD Resklar och slå på pushnotiser för Liberia samt anmäla sig till Svensklistan.