Meny
  • Svenska

Om utlandet Liberia

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 04 feb 2020, 13.16

Aktuella händelser

 

Allmänna säkerhetsläget

Liberia är alltjämt ett av världens fattigaste länder och landet lider ännu av konsekvenserna av inbördeskriget mellan 1989 och 2003. Vägnätet i landet är så gott som obefintlig förutom runt Monrovia. El och vattenförsörjning saknas i stora delar av landet och även i delar av huvudstaden. Det allmänna säkerhetsläget kan dock ändå bedömas som förhållandevis gott men risker för oroligheter finns, både i Monrovia och i städer i vissa regioner.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Liberia bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism: http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Liberia drabbas sällan av naturkatastrofer. Vid häftiga regn i Monrovia är översvämningar vanliga i vissa stadsdelar.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver visering för inresa till Liberia. Ta kontakt med Liberias ambassad i Berlin i god tid före avresa. Den liberianska ambassaden har också aktuell information och kostnadsuppgifter för viseringar.

Embassy of the Republic of Liberia

Kurfürstenstr. 84
10787 Berlin

Tel:     (+49) (0)30 26391194
Fax:    (+49) (0)30 26394893
Mail:   info@liberiaembassygermany.de

http://www.liberiaembassygermany.de/

Kontrollera alltid antal giltiga dagar för visumet och vad som stämplas in vid inresa.

För arbete behövs arbetstillstånd.

Det är också viktigt att passet och eventuellt andra resedokument är giltiga under hela vistelsetiden i Liberia.

Hälso- och sjukvård

Många tropiska sjukdomar förekommer i Liberia. Ta kontakt med en vaccinationscentral i god tid före avresa för att få nödvändiga vaccinationer och malariaprofylax.

Malaria är vanligt förekommande i hela landet, även i Monrovia. Förutom att ta malariaprofylax bör även myggsprayanvändas samt kroppstäckande kläder, i synnerhet i skymningen. Myggnät rekommenderas.

Sjukvården i Liberia håller låg standard.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder, inbrott och personrån förekommer i Liberia, särskilt i Monrovia, och kan vara våldsamma. Rånöverfall förekommer och förövarna kan vara beväpnade. Det är större risk i tätorter och som utlänning kan du vara extra utsatt. Vidta säkerhetsåtgärder som att aldrig gå ute när det är mörkt, undvik stökiga områden och stora folksamlingar och färdas i egen bil om förflyttning måste ske på kvällen. Använd endast säkra taxibolag och undvik allmänna transportmedel då stölder förekommer på dessa och i taxibilar. Undvik även att använda motorcykeltaxi. Våldtäkt är ett vanligt brott och har även drabbat utlänningar.

Var försiktig vid bad efter havsstränderna, då strömmarna vid kusten är mycket starka och olyckstillbud är vanliga.

Den nationella polisen har allvarliga kapacitetsproblem och dess möjlighet att förebygga eller utreda brott är begränsad.

Trafiksäkerhet

Trafiken utgör ett stort säkerhetshot i Liberia och särskilt i Monrovia. Med några undantag är vägarna utanför Monrovia obefintliga eller i mycket dåligt skick. En del av vägarna är endast farbara under torrperioden december-april. Att resa i Liberia kräver noggrann förberedelse vad gäller såväl transport som övernattning. Det bästa är att anlita en lokal chaufför. På grund av det outbyggda vägnätet är trafikstockningar vanliga i Monrovia, vilket kan bidra till olyckor. Undvik att färdas på vägar och gator efter mörkrets inbrott.

Vid den internationella flygplatsen saknas taxi- eller flygbussförbindelse med Monrovia. Den som anländer med flyg bör i förväg ha ordnat med säker transport från flygplatsen. Flygplatsen ligger ca 1 timma utanför Monrovia.

Resa i landet

Det är viktigt att ha en rese- och sjukförsäkring som också täcker eventuell evakuering på grund av sjukdom eller olycksfall, särskilt mot bakgrund av den tidigare ebolasituationen i Liberia.

Identitetshandling bör hela tiden medföras och kan efterfrågas av polis eller immigrationsmyndigheter. Ta gärna en kopia av passet och förvara denna separat.

Vi påminner om möjligheten för svenskar att registrera sig vid ambassaden genom https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan