Meny
  • Svenska

Om utlandet Liberia

Ambassadens reseinformation

21 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 23 okt 2020, 11.14

Aktuella händelser

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder med anledning av det nya coronavirusets spridning, har UD förlängt sin avrådan från icke nödvändiga resor till Liberia och andra länder utanför EU, EES och Schengenområdet till och med den 15 november, läs mer här.

 

Bekräftade fall av det nya coronaviruset finns också i Liberia. Utveckligen är dock stabil och på låga nivåer. National Public Health Institute redovisar löpande antalet bekräftade fall via Twitter. Det tidigare undantagstillståndet och utegångsförbudet är hävt. 

Ansiktsmask är fortsatt ett krav på offentliga platser. Lokala myndigheter uppmanar till social distans och god handhygien. 

Personer som uppvisar symptomkan komma att placeras i karantän/sjukhus. Ambassaden påminner om att sjukvården och karantänsfaciliteterna i Liberia håller låg standard. Ambassaden kommer ha svårt att bistå svenskar eller nordbor.

Den internationella flygplatsen är öppen. Lokala myndigheter har infört en rad säkerhetsåtgärder, bl.a. obligatoriskt temperaturkontroll, munskyddskrav och handtvätt. Ankommande resenärer behöver uppvisa ett negativt covid-19-test som tagits 72 timmar före ankomst.

Resenärer som inte kan uppvisa ett negativt test kommer att behöva genomgå ett snabbtest samt toppsning i svalget vid ankomst. Testresultat måste inväntas på flygplatsen, vid ett positivt snabbtest kommer resenären försättas i karantän. 

Ambassaden uppmanar svenskar som, trots avrådan, behöver resa till Liberia att överväga testa sig innan avresa. Läs mer om myndigheternas krav och åtgärder här. 

Det finns än så länge inget krav på uppvisande av negativt covid-19 test vid avresa från Liberia. Myndigheterna ser dock över dessa rutiner, förändringar kan göras snabbt. Resenärer bör dock befinna sig på flygplatsen i god tid innan avresa.

Ambassaden följer händelseutvecklingen noga och står i kontakt med lokala myndigheter. Svenskar och andra nordbor i Liberia uppmanas följa händelseutvecklingen genom media, följa lokala myndigheters anvisningar samt anmäla sig till Svensklistan. Ladda gärna ner appen UD Resklar och slå på pushnotiser för Liberia för att få viktig information.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här.

Allmänna val i Liberia 8 december

Den 8 december kommer val till senaten samt två folkomröstningar genomföras i Liberia. Det finns en risk att valet kan leda till demonstrationer och våldsamheter. Ambassaden följer utveckligen och avser uppdatera reseinformation närmare valdagen.

Allmänna säkerhetsläget

Liberia är ett av världens fattigaste länder och landet lider ännu av konsekvenserna av inbördeskriget mellan 1989 och 2003. Under 2014 drabbades Liberia, likt flera länder i Västafrika hårt av ebolautbrottet. Landet förklarades fritt från ebola i juni 2016. El och vattenförsörjning saknas i stora delar av landet liksom i delar av huvudstaden.

Det allmänna säkerhetsläget är dock förhållandevis gott, men risker för oroligheter finns, både i Monrovia och i städer i vissa regioner.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Liberia bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

I landet råder tropiskt klimat med mycket hög luftfuktighet. Maj till november är regnperiod. Nederbörden kan vid kusten uppgå till 6000 mm/år. Vid häftiga regn i Monrovia är översvämningar vanliga i vissa stadsdelar.

Liberia drabbas sällan av naturkatastrofer. 

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver visering för inresa till Liberia. Ta kontakt med Liberias ambassad i Berlin i god tid före avresa. Den liberianska ambassaden har också aktuell information och kostnadsuppgifter för viseringar.

Embassy of the Republic of Liberia

Kurfürstenstr. 84
10787 Berlin
Tel:     (+49) (0)30 26391194
Fax:    (+49) (0)30 26394893
Besök deras hemsida eller skicka ett mejl vid frågor.

Kontrollera alltid antal giltiga dagar för visumet och vad som stämplas in vid inresa. Det är viktigt att passet och eventuellt andra resedokument är giltiga under hela vistelsetiden i Liberia.

För arbete behövs arbetstillstånd.

Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Liberia håller låg standard. Allvarligare sjukdomsfall måste evakueras till tredje land för att erhålla adekvat vård. Resenärer bör därför innan avresa säkerställa en heltäckande reseförsäkring som innefattar medicinsk evakuering ut från landet.  

Många tropiska sjukdomar förekommer i Liberia. För inresa till Liberia måste du kunna uppvisa intyg på att du vaccinerat dig mot gula febern.

Malaria är vanligt förekommande i hela landet, även i Monrovia. Förutom att ta malariaprofylax bör även myggspray användas samt kroppstäckande kläder, i synnerhet i skymningen. Myggnät rekommenderas.

Ta kontakt med en vaccinationscentral i god tid före avresa för att få nödvändiga vaccinationer och malariaprofylax. Läs fler reseråd från 1177 Vårdguiden.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder, inbrott och personrån förekommer i Liberia, särskilt i Monrovia, och kan vara våldsamma. Rånöverfall förekommer och förövarna kan vara beväpnade. Det är större risk i tätorter och som utlänning kan du vara extra utsatt. Vidta säkerhetsåtgärder som att aldrig gå ute när det är mörkt, undvik stökiga områden och stora folksamlingar och färdas i egen bil om förflyttning måste ske på kvällen. Använd endast säkra taxibolag och undvik allmänna transportmedel då stölder förekommer på dessa och i taxibilar. Undvik även att använda motorcykeltaxi. Våldtäkt är ett vanligt brott och har även drabbat utlänningar.

Var försiktig vid bad efter havsstränderna, då strömmarna vid kusten är mycket starka och olyckstillbud är vanliga.

Den nationella polisen har allvarliga kapacitetsproblem och dess möjlighet att förebygga eller utreda brott är begränsad.

Trafiksäkerhet

Trafiken utgör en stor risk i Liberia och särskilt i Monrovia.

Vägnätet utanför Monrovia, med undantag för en huvudled norrut mot Ganta och söderut mot Buchanan, är i dåligt skick. Delar av landet, framförallt i sydöst, är isolerade under den långa regnperioden, april-november. Att resa i Liberia kräver noggrann förberedelse vad gäller såväl transport som övernattning. Det bästa är att anlita en lokal chaufför. På grund av det outbyggda vägnätet är trafikstockningar vanliga i Monrovia, vilket kan bidra till olyckor. Undvik att färdas på vägar och gator efter mörkrets inbrott.

Vid den internationella flygplatsen saknas allmän taxi- eller flygbussförbindelse med Monrovia. Den som anländer med flyg bör i förväg ha ordnat med säker transport från flygplatsen. De större hotellen kan bistå med detta. Flygplatsen ligger ca 1,5 timmas resväg utanför Monrovia.

Resa i landet

I Liberia kan du betala med både amerikanska dollar (USD) och liberianska dollar (LBD). USD kan du växla dig till i närmaste växlingskontor, eller ta ut på plats från en bankomat.

Identitetshandling bör hela tiden medföras och kan efterfrågas av polis eller immigrationsmyndigheter. Ta gärna en kopia av passet och förvara denna separat eller digitalt.

Svenskar som befinner sig i Liberia uppmanas ladda ner appen UD Resklar och slå på pushnotiser för Liberia samt anmäla sig till Svensklistan.