Meny
  • Svenska

Om utlandet Liberia

Rösta utomlands i Liberia

Den 9 september är det åter val till riksdag, kommun och landsting i Sverige. Som svensk bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet, men däremot inte i valen till landstings- och kommunfullmäktige.

Du behåller rösträtten automatiskt i tio år efter det att du flyttade utomlands. Därefter måste du själv anmäla dig för en ny tioårsperiod. Glöm därför inte att anmäla dig till röstlängden genom att fylla i Skatteverkets blankett "Ny adress/röstlängd för utvandrad".

För att utlandsröstkortet och annan information ska kunna nå dig i utlandet är det viktigt att du uppdaterar din adress hos folkbokföringen på Skatteverket i Sverige.

Alla som bor utomlands kan brevrösta. Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten eller från ambassaden. Du kan också rösta på ambassaden i Monrovia.

Ambassaden i Monrovia har öppet för röstning från den 16 augusti kl. 8:00 till den 31 augusti kl. 10:00. Alla svenska medborgare med rösträtt är välkomna in under ambassadens öppettider för röstmottagning under dessa två veckor.

Röstmottagningens öppettider:
måndag till torsdag: 8:00-16:00
fredag:                        8:00-10:00

Mer information om valet och rösträtt för bosatta i utlandet hittar du här:

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer