• Svenska

Om utlandet Lettland

Svenska företag i utlandet

Sverige är ett välkänt och starkt varumärke i Lettland och marknaden erbjuder intressanta affärsmöjligheter.

Det relativt Norden-nära affärsklimatet, kostnadseffektivitet och bra språkkunskaper erbjuder en attraktiv marknad för svenska företag. Sverige är största utländska investerare och cirka 600 företag med svenskt kapital finns registrerade i Lettland.

I Lettland finns en svensk handelskammare, Swedish Chamber of Commerce in Latvia, med runt 100 medlemmar.

Business Sweden täcker Lettland från Stockholm. 

Hösten 2021 genomfördes en affärsklimatstudie för Baltikum. Studien går att läsa här: Affärsklimatstudien 2021