Meny
  • Svenska

Om utlandet Lettland

Se till att vara försäkrad

För eventuella sjukdomsfall bör man ta med det europeiskt sjukförsäkringskortet, som utfärdas av Försäkringskassan
Kontrollera innan din resa att du har en gällande reseförsäkring eller att det ingår en reseförsäkring i din hemförsäkring. Särskilt sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet och dödsfall är kostsamma och svåra att arrangera utan privat reseförsäkring.
Om du råkar ut för en olycka, stöld eller något annat som täcks av försäkringen ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med SOS-International, de nordiska försäkringsbolagens serviceorganisation i samband med utlandsskador. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Se till att vara försäkrad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer