Meny
  • Svenska

Lettland

Frihetsberövad i utlandet

 

Om polisen griper dig i Lettland bör du be dem informera svenska ambassaden så fort som möjligt.

 

Grundläggande information om: Frihetsberövad i utlandet

Läs mer