Meny
  • Svenska

Om utlandet Lettland

Covid 19 i Sverige

Information om svenska myndigheters råd och åtgärder

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Aktuella utbrott - Coronavirus och Frågor och svar om nytt coronavirus.

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC och Världshälsoorganisationen WHO. 

Senast uppdaterad 10 jun 2020, 15.29