Meny
  • Svenska

Om utlandet Lettland

Covid 19 i Lettland

Var kan jag hitta mer information

Ambassaden uppmanar svenskar att följa lokala myndigheters anvisningar och händelseutvecklingen genom media. Ansvarig myndighet i Lettland är hälsomyndigheten Centre for Disease Prevention and Control. På deras hemsida finns information om covid-19 och dess spridning, samt rekommendationer och åtgärder från myndighetens sida.

Lettiska regeringen publicerar uppdaterad information om regeringens åtgärder och vad som gäller vid resor. Covid - 19 Frequently Asked Questions

För nyheter om det aktuella läget på engelska se eng.lsm.lv

Åtgärder vid symptom

Befinner man sig i Lettland och har symptom som skulle kunna tolkas som att man har smittats av coronaviruset, ska man i första hand stanna hemma för att undvika vidare spridning. Därefter ska man ringa det särskilda numret som gäller för coronaviruset. För sjukvårdsrådgivning ring 8303 för milda symptom eller vid allvarligare symptom ring 113.

Det går också att ringa 8345 om man har övriga frågor om coronaviruset.

Senast uppdaterad 10 jun 2020, 15.23