Meny
  • Svenska

Om utlandet Lettland

Förlängt beslut om inresestopp till Sverige – resor från Lettland berörs inte

Den 17 mars beslutade den svenska regeringen att från den 19 mars tillfälligt stoppa alla icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU, Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein. Resor från dessa länder - tex. från Lettland till Sverige - omfattas inte av inresestoppet. Med sitt beslut följer regeringen en uppmaning från EU-kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Den 2 juli beslutade regeringen att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till och med den 31 augusti.

Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige omfattas inte av beslutet utan tillåts resa till Sverige även från länder utanför EU, Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein. Mer information om inresestoppet finns här: Pressmeddelande och Frågor och svar.

Frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen besvaras av polisen. Besök polisens websida eller ring +46 77 114 14 00 och be att bli kopplad till den nationella kommunikationsenheten.

Senast uppdaterad 15 jul 2020, 09.38