• Svenska

Om utlandet Lettland

Nya regler om fordonsskatt

Från och med 1 januari 2017 gäller nya regler för fordonsskatt i Lettland. Om du har ett fordon registrerat i utlandet är du skyldig att betala fordonsskatt. Det finns inte några undantag från regeln (regeln gäller exempelvis även om du är svensk student i Lettland), men du erbjuds att betala en lägre avgift om bilen är tillfälligt registrerad. Redan utfärdade tillstånd kommer inte längre att vara giltiga. 

För ytterligare information, vänligen kontakta ansvarig myndighet CSDD

Senast uppdaterad 01 feb 2021, 14.41