• Svenska

Om utlandet Lettland

Svenskar i Världen

Svenskar i Världen, SVIV, är en ideell organisation som stödjer de cirka 660 000 svenskar som studerar, arbetar och bor utomlands, men också de som flyttar tillbaka.

SVIV är utlandssvenskarnas röst i Sverige genom att vara remissinstans och bedriva påverkansarbete för att säkerställa att utlandssvenskarnas perspektiv beaktas.

SVIV har cirka 100 representanter runt om i världen som står redo att hjälpa svenskar med sina nätverk och lokala expertis. Motsvarande hjälp kan man få när man återvänder till Sverige.

Läs mer här www.sviv.se