• Svenska

Om utlandet Lettland

Skolor

Lettlands universitet Moderna Språkfakulteten 

University of Latvia Faculty of Humanities, Visvalža iela 4, Riga 

Daugavpils universitet 

Daugavpils University, Vienības iela 13, Daugavpils, Tel.: +371 6542 2180, +371 6542 2922  E-mail: du@du.lv

Lettlands kulturakademi

Latvian Academy of Culture Ludzas iela 24, Riga, Tel.: +371 7140175

Nordiska språkskolan

Grammar School of Nordic Languages, P. Lejiņa iela 12, Riga, Tel.: +371 7406969;  E-mail: zvg@latnet.lv